Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Роль невербальних засобів спілкування у процесі сприймання і розуміння усного мовлення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Цінько, С. В.
dc.date.accessioned 2019-06-11T12:10:50Z
dc.date.available 2019-06-11T12:10:50Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Цінько, С. В. Роль невербальних засобів спілкування у процесі сприймання і розуміння усного мовлення / С. В. Цінько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 9. - С. 132-138. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/24658
dc.description.abstract У статті аналізується роль невербальних засобів спілкування у процесі сприймання і розуміння усного мовлення, зокрема темпу мовлення, інтонації, виразності, зорової опори, міміки й жестикуляції, пантоміміки; з’ясовується їх вплив на розуміння усних повідомлень. ua
dc.description.abstract В статье анализируется роль невербальных средств общения в процессе восприятия и понимания устной речи, в частности темпа речи, интонации, выразительности, зрительной опоры, мимики и жестикуляции, пантомимики; выясняется их влияние на понимание устных сообщений. ua
dc.description.abstract The role of nonverbal means of communication in the process of perception and understanding of oral speech is analyzed in the article, in particular the pace of speech, intonation, expressiveness, visual support, facial expressions and gestures, pantomime; the influence of nonverbal means of communication on the understanding of oral communication is ascertained. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject невербальні засоби спілкування ua
dc.subject сприймання і розуміння усного мовлення ua
dc.subject темп мовлення ua
dc.subject інтонація ua
dc.subject виразність ua
dc.subject міміка ua
dc.subject жести ua
dc.subject невербальные средства общения ua
dc.subject восприятие и понимание устной речи ua
dc.subject темп речи ua
dc.subject интонация ua
dc.subject выразительность ua
dc.subject мимика ua
dc.subject жесты ua
dc.subject nonverbal means of communication ua
dc.subject perception and understanding of oral speech ua
dc.subject pace of speech ua
dc.subject intonation ua
dc.subject expressiveness ua
dc.subject facial expressions ua
dc.subject gestures ua
dc.subject.classification 81.1 ua
dc.title Роль невербальних засобів спілкування у процесі сприймання і розуміння усного мовлення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics