Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Марусинець, М. М.
dc.date.accessioned 2019-03-28T14:39:29Z
dc.date.available 2019-03-28T14:39:29Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Марусинець, М. М. В. Сухомлинський про трудове виховання : сучасний контекст осмислення / М. М. Марусинець // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 63. – С. 117-121. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23907
dc.description.abstract У статті порушено питання про продуктивні ідеї Василя Сухомлинського щодо виховання дітей та молоді на засадах трудового виховання, які визріли у процесі органічного взаємозв’язку теоретичних і практичних напрацювань у середовищі Павлиської середньої школи з опертям на досвід його попередників. Обґрунтовано створену педагогом авторську педагогічну систему щодо виховання у дітей, починаючи з початкової школи ставлення до праці як особистісної і суспільно значущої потреби, від якої залежить формування повноцінної особистості та громадянина. Вказано на роль сім’ї, школи і педагогів у формуванні ставлення до праці як діяльності і її результатів. Дітям, які живуть у глобалізованому інформаційно-технічному світі, мало дати лише знання. Їх треба навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. ua
dc.description.abstract The article raises the question of Vasily Sukhomlinsky’s productive ideas about the upbringing of children and youth on the basis of labor education, which arose in the process of the organic interconnection of theoretical and practical developments in Pavlish secondary school environment, based on the experience of his predecessors. The author’s pedagogical system for the upbringing of children, starting from the primary school, is justified by the author’s attitude to work as a personal and socially significant need on which the formation of a full-fledged individual and citizen depends. It points to the role of the family, school and teachers in shaping the attitude of the children towards work as a serious activity and its results. It is not enough to children which live in the globalized informatively-technical world to give knowledge only. They are necessary to be taught to use them. Knowledge and abilities, взаємопов'язані with the valued options of student, the vital to the competence form him, necessary for successful self-realization in life, studies and labour. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject педагогічна спадщина Василя Сухомлинського ua
dc.subject праця ua
dc.subject трудова діяльність ua
dc.subject школа ua
dc.subject сім’я ua
dc.subject навчально-виховне середовище ua
dc.subject pedagogical heritage of Vasily Sukhomlinsky ua
dc.subject work ua
dc.subject labor activity ua
dc.subject school ua
dc.subject family ua
dc.subject educational environment ua
dc.subject.classification 37.013 ua
dc.title В. Сухомлинський про трудове виховання: сучасний контекст осмислення ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics