Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрущенко, Віктор Петрович
dc.contributor.author Буглак, Ю.
dc.date.accessioned 2018-12-27T14:42:14Z
dc.date.available 2018-12-27T14:42:14Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Андрущенко, В. Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації / В. Андрущенко, Ю. Буглак // Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем = Interdisciplinary Studies of Complex Systems : [збірник наукових праць]. - Київ : Вид-во НПУ iменi М. П. Драгоманова, 2018. - Номер 13. - C. 5-14. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22381
dc.description.abstract Аналізується місце і роль освіти в контексті еволюції таких форм духовно-практичного освоєння світу , як наука, культура, мистецтво, мораль, релігія тощо; автор стверджує , що освіта у всі часи й для всіх народів слугувала полем узагальнення матеріального і духовного досвіду, а відтак - полем навчання та виховання нових поколінь, загальним стрижнем, який визначає основний контент історії, слугує формуванню мислення (розуму), обрамленого духом гуманізму та людяності; в різні епохи взаємодія цих екзистенцій мали різний характер, однак, загальна тенденція - звернення до розуму, як основного і вічного (помноженого на працю) джерела прогресу людської цивілізації й долучення до нього (освіта та виховання) підростаючих поколінь, залишається закономірністю, яка визначає людське обличчя цивілізації. Прагнення до єдності заради формування духовного єства (наукового, морального, художнього і т.п.) людини та виховання працьовитості розглядаються у якості головних домінант (парадигми) модернізації української освіти. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject людина ua
dc.subject освіта ua
dc.subject культура ua
dc.subject праця ua
dc.subject цивілізація ua
dc.subject виховання ua
dc.title Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics