Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Розвиток спеціальної освіти для дітей з порушенням слуху в Україні (ХІХ – початок ХХ століття)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шевченко, В. М.
dc.date.accessioned 2018-12-06T13:56:43Z
dc.date.available 2018-12-06T13:56:43Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Шевченко, В. М. Розвиток спеціальної освіти для дітей з порушенням слуху в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) / В. М. Шевченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 33. – С. 96-100. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/22008
dc.description.abstract У статті розглядається розвиток спеціальної освіти для дітей з порушенням слуху в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття. Хронологічно за висхідну межу взято початок ХІХ століття, оскільки в цей період на теренах сучасної України було зроблено перші кроки в організації спеціальних закладів для навчання глухонімих дітей. Верхня межа становить 1917 рік, після революційних подій якого ця система була зруйнована. Для спеціальних закладів Західної України верхня межа становить 1939/1945 рік, коли ці території увійшли до складу УРСР. Автор зазначає, що в умовах реформування національної освіти важливою умовою є переосмислення надбань спеціальної освіти, окреслення позитивних тенденцій та встановлення історичної істини. Тому історія розвитку корекційного навчання, освіти та педагогічної думки є важливим джерелом розбудови національної системи освіти в Україні, оновлення її змісту та структури, об’єктивного висвітлення внеску діячів освіти у процес розвитку корекційного навчання. Дослідження показало, що на функціонування та розвиток спеціальних закладів впливали тогочасні освітні реформи, формування сурдопедагогічної громадськості та фінансове становище засновників закладів. ua
dc.description.abstract The article deals with the development of special education for children with hearing impairment in the Ukraine in the nineteenth - early twentieth century. The author notes that in terms of reforming the national education important that rethinking heritage special education. Also it is important to outline the positive trends and establishing historical truth. The development of special schools had an impact: education reform, public, educators and financial situation of the founding institutions. By 1917 in Ukraine was opened 16 special schools for children with hearing impairments. The impetus for this has also been the creation in 1898 in St. Petersburg All- custody Empress Maria Feodorovna on deaf. However, the overall picture is not changed. Special schools (schools) were not included in the submission Ministry of Education. Assistance and control over them by the Ministry was not. Institutions exist mainly on charitable funds. They cover only a small number of children. The study found that up to 1917 in Ukraine, which was part of the Russian Empire, there was no school for deaf children with learning Ukrainian. At the time of the first and second world wars, a school for deaf children began to close, go under and were completely destroyed. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject спеціальна освіта ua
dc.subject реформування спеціальної освіти ua
dc.subject розвиток спеціальної освіти ua
dc.subject діти з порушеннями слуху ua
dc.subject корекційне навчання ua
dc.subject special education ua
dc.subject special education reform ua
dc.subject development of special education ua
dc.subject children with hearing impairment ua
dc.subject remedial training ua
dc.subject.classification 376:353:3.071 ("18"/45"19") ua
dc.title Розвиток спеціальної освіти для дітей з порушенням слуху в Україні (ХІХ – початок ХХ століття) ua
dc.title.alternative Development of special education for children with hearing impairment in Ukraine (XIX - early XX century) ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics