Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчання технологій програмування магістрів інформатики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Умрик, М. А.
dc.date.accessioned 2018-11-29T10:42:06Z
dc.date.available 2018-11-29T10:42:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Умрик, М. А. Навчання технологій програмування магістрів інформатики / М. А. Умрик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. - Вип. 20 (27). – С. 67-71. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/21874
dc.description.abstract У статті аналізується необхідність вдосконалення класичного курсу програмування для майбутніх учителів інформатики відповідно до сучасного стану розвитку галузі програмування. Обґрунтовується можливість впровадження в навчальний процес курсу "Технології програмування", призначеного для підготовки магістрів інформатики першого року навчання. Вивчення курсу повинне забезпечити формування у студентів базових знань, навичок, вмінь та досвіду роботи, які стосуються сучасних методологій та технологій розробки програмних засобів. На прикладі однієї теми в статті описані можливі шляхи набуття практичних навичок, умінь та досвіду роботи студентів з окремих питань тестування програмних засобів. ua
dc.description.abstract В статье анализируется необходимость совершенствования классического курса программирования для будущих учителей информатики в соответствии с современным состоянием развития области программирования. Обосновывается возможность внедрения в учебный процесс курса "Технологии программирования", предназначенного для подготовки магистров информатики первого года обучения. Изучение курса должно обеспечить формирование у студентов базовых знаний, навыков, умений и опыта работы, касающиеся современных методологий и технологий разработки программных средств. На примере одной темы в статье описаны возможные пути приобретения практических навыков, умений и опыта работы студентов по отдельным вопросам тестирования программных средств. ua
dc.description.abstract The article analyzes the need to improve the classical course of programming for future teachers of informatics in accordance with the current state of development of the programming industry. The possibility of introducing the course "Programming Technologies", intended for the preparation of masters of computer science in the first year of study, is substantiated in the educational process. The example of one topic in the article describes the possible ways of acquiring practical skills, skills and experience of students on specific issues of software testing. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject технології програмування ua
dc.subject магістри інформатики ua
dc.subject тестування за методом чорної скриньки ua
dc.subject технологии программирования ua
dc.subject магистры информатики ua
dc.subject тестирование методом черного ящика ua
dc.subject technologies of programming ua
dc.subject masters of informatics ua
dc.subject black box testing ua
dc.subject.classification 378 ua
dc.title Навчання технологій програмування магістрів інформатики ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics