Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вернидуб, Р. М.
dc.date.accessioned 2018-06-07T12:56:32Z
dc.date.available 2018-06-07T12:56:32Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вернидуб, Р. М. Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики / Р. М. Вернидуб // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. СXХХІІІ (133). – С. 5-12. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19501
dc.description.abstract Обговорюються актуальні завдання вищої педагогічної освіти в контексті формування моделей освітніх програм дослідницького навчання для підготовки учителя фізики і математики нової української школи в умовах розгортання інформаційного суспільства. Зосереджується увага на провідній ролі науки, необхідності запровадження освітніх програм дослідницького характеру для підготовки нового вчителя з інноваційною спрямованістю на майбутню професійну діяльність. Виділяються два види наукової діяльності студентів, які різняться рівнем включення в формальний навчальний процес: навчально-дослідницька і науково-дослідницька робота студентів. Обговорюються етапи побудови з використанням методики проекту розвитку освітніх компетентностей CoRe2 таких новітніх освітніх програм дослідницького навчання для підготовки учителів фізики і математики. ua
dc.description.abstract Обсуждаются актуальные задачи высшего педагогического образования в контексте формирования моделей образовательных программ исследовательского обучения для подготовки учителя физики и математики новой украинской школы в условиях развертывания информационного общества. Сосредотачивается внимание на ведущей роли науки, необходимости ввода образовательных программ исследовательского характера для подготовки нового учителя с инновационной направленностью на будущую профессиональную деятельность. Выделяются два вида научной деятельности студентов, которые отличаются уровнем включения в формальный учебный процесс: учебно-исследовательская и научно- исследовательская работа студентов. Обсуждаются этапы построения с использованием методики проекта развития образовательных компетентностей CoRe2 таких новейших образовательных программ исследовательского обучения для підготовки учителей физики и математики. ua
dc.description.abstract Come into question actual tasks of higher pedagogical education in the context of forming of models of the educational programs of research studies for educating of teacher of physics and mathematics of new Ukrainian school in the conditions of development of informative society. Attention is concentrated on the leading role of science, necessity of input of the educational programs of research character for educating of new teacher with an innovative orientation on future professional activity. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject вища педагогічна освіта ua
dc.subject інформаційне суспільство ua
dc.subject дослідницьке навчання ua
dc.subject підготовка учителя фізики і математики ua
dc.subject высшее педагогическое образование ua
dc.subject информационное общество ua
dc.subject исследовательское обучение ua
dc.subject подготовка учителя физики и математики ua
dc.subject higher pedagogical education ua
dc.subject informative society ua
dc.subject research studies ua
dc.subject educating of teacher of physics and mathematics ua
dc.subject.classification 378.011.3 ua
dc.title Моделі розробки освітніх програм дослідницького навчання для підготовки нового учителя фізики і математики ua
dc.title.alternative Модели разработки образовательных программ исследовательского обучения для подготовки нового учителя физики и математики ua
dc.title.alternative The models of educational program of research studies development for educating of new teacher of physics and mathematics ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics