Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary level

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Kumpan, S. M.
dc.contributor.author Hloba, O. V.
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:17:41Z
dc.date.available 2018-06-04T12:17:41Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kumpan, S. M. English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary level : Формування компетентності уміння вчитися під час занять з англійської мови професійного спілкування у вищій школі / S. M. Kumpan, O. V. Hloba // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 58. - С. 87-93. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19440
dc.description.abstract The articleanalyses a key competence of lifelong learning through the challenges the Tertiary education is facing in the XXI century; learning to learn competence is identified as a crucial feature of a successful present-day professional; the tasks to be solved at the Tertiary level are singled out; the main components of the learning to learn competence are emphasized, and the recommendations are given to achieve the best results; the methods how to teach students to learn learning in the English for Specific Purpose classroom are determined. ua
dc.description.abstract В статті проводиться аналіз ключової компетентності навчання протягом усього життя з точки зору проблемних питань, які вища школа має вирішувати у 21-му сторіччі; визначається компетентність уміння вчитися як найважливіша майстерність успішного сучасного фахівця; виокремлюються завдання, які необхідно вирішити на рівні вищої освіти; висвітлюються основні складові компетентності уміння вчитися, та надаються рекомендації, як досягти найкращих результатів; обумовлюються методи, як навчити студентів умінню вчитисяпід час занять з англійської мови професійного спілкування. ua
dc.description.abstract В статье проводится анализ ключевой компетенции обучения на протяжении всей жизни с точки зрения проблемних вопросов, стоящих перед высшей школой в XXI веке; компетентность умения учиться признается важнейшей характеристикой успешного современного профессионала; выделяются задачи, которые необходимо решить на уровне высшего образования; подчеркиваются основные составляющие компетентности умения учиться, даются рекомендации для достижения наилучших результатов; определяются методы обучения студентов во время занятий по английскому языку профессионального общения в высшей школе. ua
dc.language.iso en ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject English for Specific Purpose ua
dc.subject competence ua
dc.subject learning to learn ua
dc.subject lifelong learning ua
dc.subject Tertiary education ua
dc.subject англійська мова професійного спілкування ua
dc.subject компетентність ua
dc.subject уміння вчитися ua
dc.subject навчання протягом усього життя ua
dc.subject вища школа ua
dc.subject английский язык профессионального общения ua
dc.subject компетентность ua
dc.subject умение учиться ua
dc.subject обучение на протяжении всей жизни ua
dc.subject высшая школа ua
dc.subject.classification 378.016:811.111 ua
dc.title English for specific purpose: teaching learning to learn competence at the tertiary level ua
dc.title.alternative Формування компетентності уміння вчитися під час занять з англійської мови професійного спілкування у вищій школі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics