Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інтенсифікатори концептів «зрада» і «перемога» в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Калита, Оксана Михайлівна
dc.date.accessioned 2018-06-04T10:18:08Z
dc.date.available 2018-06-04T10:18:08Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Калита, О. М. Інтенсифікатори концептів «зрада» і «перемога» в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook / О. М. Калита // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : «Філологія». – Одеса, 2018. - № 32, Т.3.– С. 43-45. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19426
dc.description Однією з ознак, які вказують на важливість концепту в актуальній національній мовній картині світу, є його багаторазове повторення в різних дискурсах. У сучасному мовному просторі одними з таких повторюваних концептів є «зрада» і «перемога». Їх можна вважати центральними аксіологічними полюсами сучасної ціннісної концептосфери. Соціальні мережі, зокрема Facebook, є такими майданчиками, де ці концепти реалізуються найбільш невимушено, безпосередньо. ua
dc.description.abstract У статті проаналізовано інтенсифікатори ціннісно значимих концептів «зрада» і «перемога» на матеріалі дописів в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook. Виділено три групи інтенсифікаторів цих концептів: невербальні, вербальні й контекстуальні. Здійснено докладний опис інтенсифікаторів у кількісному і якісному аспектах, наголошено на аксіологічному протиставленні цих концептів, пояснено причини й механізми «знецінення» концепту «зрада».In the article the intensifiers of valuable meaningful concepts "betrayal" and "win" on the material of the posts in the Ukrainian-speaking segment of the social network Facebook have been analyzed. Three groups of intensifiers of these concepts have been singled out: nonverbal, verbal and contextual. A detailed description of the intensifiers in quantitative and qualitative aspects has been done. The axiological contrasting of these concepts has been accentuated attention, the causes and mechanisms of "depreciation" of the concept "betrayal" have been explained. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Міжнародний гуманітарний університет ua
dc.subject концепт ua
dc.subject мова ЗМІ ua
dc.subject мова соціальних мереж ua
dc.subject інтенсифікатор концепту ua
dc.subject концепт «зрада» ua
dc.subject концепт «перемога» ua
dc.subject concept ua
dc.subject media language ua
dc.subject social networking language ua
dc.subject intensifier of concept ua
dc.subject concept "betrayal" ua
dc.subject concept "win" ua
dc.subject.classification 811.161.2ʼ371/38:004.655 ua
dc.title Інтенсифікатори концептів «зрада» і «перемога» в українськомовному сегменті соціальної мережі Facebook ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics