Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Куницький, М. П.
dc.date.accessioned 2018-06-01T11:02:48Z
dc.date.available 2018-06-01T11:02:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Куницький, М. П. Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільства / М. П. Куницький // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 22. – С. 80-85. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19415
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню зовнішніх макрочинників формування мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільних відносин. Серед них увага акцентується на економічному, інформаційному та політико-культурному. Окремо проаналізовано таке явище як корупція та її значення у формуванні мотивації політичної поведінки суспільства. ua
dc.description.abstract The article is devoted to research of external macrofactors of forming of motivation of political conduct in the conditions of democratization of public relations. Among them the attention is accented on economical, informative and to political cultural. Such phenomenon is separately analysed as a corruption and its value in forming of motivation of political conduct of society. ua
dc.description.abstract Статья посвящена исследованию внешних макрофакторов формирования мотивации политического поведения в условиях демократизации общественных отношений. Среди них внимание уделяется экономическому, информационному и политико-культурному. Отдельно анализируется коррупция и её влияние на формирование мотивации политического поведения общества. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject мотивація політичної поведінки ua
dc.subject макрочинники мотивації політичної поведінки ua
dc.subject демократизація суспільства ua
dc.subject motivation of political conduct ua
dc.subject macrofactors of motivation of political conduct ua
dc.subject democratization of society ua
dc.subject мотивация политического поведения ua
dc.subject макрофакторы мотивации политического поведения ua
dc.subject демократизация общества ua
dc.subject.classification 19.299.45.8.245 ua
dc.title Зовнішні детермінанти мотивації політичної поведінки в умовах демократизації суспільства ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics