Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лю Цзін
dc.date.accessioned 2018-05-30T11:51:41Z
dc.date.available 2018-05-30T11:51:41Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Лю Цзін. Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків / Лю Цзін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 21 (26). - С. 45-50. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/19365
dc.description.abstract У статті розглянуто проблему розвитку вокального слуху підлітків, проаналізовано підходи різних дослідників до визначення сутності поняття "вокальний слух". Зазначено, що в сучасній музичній педагогіці немає остаточного визначення цього поняття. Автор зазначає, що доцільно розрізняти вокальний слух педагога-музиканта, виконавця і учня. Збагачення слухового досвіду у процесі розвитку вокального слуху підлітків знаходиться у відповідності з розвитком внутрішнього слуху, уяви, музичної пам’яті, мислення. Обгрунтовується, що сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків полягає у здатності до аналізу слухового сприйняття, оцінювання власної фонації та корекції її якості. За умови грамотного педагогічного керування вокальний слух учнів-підлітків може успішно розвиватися у процесі навчання музики. ua
dc.description.abstract The article actualizes the problem of development of vocal hearing of the teenagers, different approaches of the researchers to defining the essence of the concept of "vocal hearing." It is noted that in the modern musical pedagogy is no determinate definition of this concept. The author points out that it is advisable to distinguish the vocal hearing of the music teacher, artist and student. Enrichment of the listening experience in the process of development of vocal hearing of teenagers is in line with the development of the inner ear, imagination, musical memory and thinking. It is noted that the essence of vocal hearing in the context of its development in teenagers, is the ability to analyze the acoustical perception, assessment of their own phonation and self-correction its quality. Upon condition of competent teaching guide, the vocal hearing of the learner can be successfully developed in the process of studying music. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject вокальний слух ua
dc.subject слухове сприйняття ua
dc.subject звукоутворення ua
dc.subject аналіз ua
dc.subject вокальні навички ua
dc.subject підлітки ua
dc.subject vocal hearing ua
dc.subject acoustical perception ua
dc.subject sound formation ua
dc.subject analysis ua
dc.subject vocal skills ua
dc.subject teenagers ua
dc.subject.classification 37.016:784 ua
dc.title Сутність вокального слуху в контексті його розвитку у підлітків ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics