Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інновації в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Базильчук, О. В.
dc.contributor.author Путров, С. Ю.
dc.date.accessioned 2018-03-02T11:18:07Z
dc.date.available 2018-03-02T11:18:07Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Базильчук, О. В. Інновації в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії / О. В. Базильчук, С. Ю. Путров // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 5 К (86) : Наукові матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи», присвяченої 20-ти річчю факультету фізичного виховання Дрогобицького держ. пед ун-ту імені Івана Франка (18 – 19 травня 2017 р.). – С. 18-22. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18209
dc.description.abstract У статті акцентується увага на тому, що на сучасному етапі розвитку системи підготовки фахівців і підвищенні її якості, ключовою ланкою є процес формування життєвих і професійних ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з фізичної терапії, які обумовлюють появу інноваційних форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Авторами проаналізовано результати анкетування викладачів вищих навчальних закладів, яке було проведено з метою характеристики інновацій в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії професійна діяльність яких, буде спрямована на відновлення здоров’я спортсменів. ua
dc.description.abstract В статье акцентируется внимание на том, что на современном этапе развития системы подготовки специалистов и повышении ее качества, ключевым звеном является процесс формирования жизненных и профессиональных ценностных ориентаций будущих специалистов по физической терапии, которые обусловливают появление инновационных форм организации учебного процесса в высших учебных заведениях. Авторами проанализированы результаты анкетирования преподавателей высших учебных заведений, которое было проведено с целью характеристики инноваций в профессиональной деятельности преподавателей высших учебных заведений в процессе подготовки будущих специалистов по физической терапии, профессиональная деятельность которых будет направлена на восстановление здоровья спортсменов. ua
dc.description.abstract The authors have emphasized the fact that on the current stage of specialists training system development and improvement of its quality, the key link is the process of formation of life and professional value orientations of future specialists in physical therapy, which determines introduction of innovational forms of educational process organization in higher educational institutions. The success of higher education system functioning is determined by the pedagogical staff that prepares future specialists for efficient professional activity under the conditions of implementation of innovational methods of educational process methods of organization and management, diversification and expansion of curricula variability and change of their tasks and content; educational results assessment. The following research methods have been used: the analysis of scientific and pedagogical references on the topic of research; questionnaire for teachers in higher educational institutions. The authors have analyzed the results of questionnaires of teachers in higher educational institutions that were administered with purpose to characterize innovations in professional activity of teachers in higher educational institutions in the process of training of future specialists in physical therapy, whose professional activity will be aimed at athlete’s health rehabilitation. Innovations in professional activity of teachers in higher educational institutions in the process of training of future specialists in physical rehabilitation are related to the development of teachers’ creative potential, their capability to plan and realize pedagogical innovations on the basis of retrospective analysis or personal pedagogical experience that are aimed at improvement of quality of higher physical education of specialists of new rehabilitation services sphere generation. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject інновація ua
dc.subject професійна діяльність ua
dc.subject майбутні фахівці з фізичної терапії ua
dc.subject инновация ua
dc.subject профессиональная деятельность ua
dc.subject будущие специалисты по физической терапии ua
dc.subject innovation ua
dc.subject professional activity ua
dc.subject future specialists in physical therapy ua
dc.title Інновації в професійній діяльності викладачів вищих навчальних закладів у процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics