Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Діячі Української революції та І. Нечуй-Левицький : до історії взаємин

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Коляда, Ігор Анатолійович
dc.date.accessioned 2018-03-01T09:44:33Z
dc.date.available 2018-03-01T09:44:33Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Коляда, І. Діячі Української революції та І. Нечуй-Левицький : до історії взаємин / І. Коляда // Україна в етнокультурному вимірі століть : зб. наук. праць : посіб. для викладачів, вчителів, студентів й учнів вузів і шкіл / відп. ред. П. М. Чернега. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - Вип. 7 : Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917-2017 рр.) До 100-річчя УНР. - С. 305-318. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/18152
dc.description.abstract Здійснена спроба проаналізувати творчі взаємини провідних діячів Української національної революції 1917-1921 рр. з письменником І. Нечуєм-Левицьким з нових методологічних підходів сучасної української біографістики; висвітлено основні аспекти творчих взаємин М.С.Грушевського та Івана Семеновича, виділивши особливості різних періодів стосунків митців; розкрито роль І. Левицького у процесі формування творчої особистості М. Грушевського, значення їхньої діяльності в українському національному відродженні другої пол. ХІХ - поч. ХХ ст.; розглянуто взаємини І. Нечуя-Левицького та С. Єфремова, який залишив суперечливі оцінки особистості митця; з ’ясовано вплив Івана Семеновича на молодше покоління української національно свідомої інтелігенції, яка стала рушійною силою Української революції ua
dc.description.abstract An attempt was made to analyze the creative relations between the leading figures of the Ukrainian National Revolution of 1917-1921 with the writer I.Nechui-Levytsky on the basis of new methodological approaches of modern Ukrainian biography. The mainaspects of creative relations between Mikhail Sergeevich and Ivan Semenovich are highlighted, singling out the peculiarities of differen tperiods of artist relations. The role of I. Levytsky in the process of forming the creative personality o f M. Hrushevsky is revealed, the significance of their activity in the Ukrainian national revival o f the second half of ХІХ -beginnings. XX century. The relationship between I. Necchui-Levytsky and S.Yefremov, which left controversial estimates of the artist's image, was considered. The in fluence o f Ivan Semenovich on the younger generation of Ukrainian nationall conscious intellectuals, which became the driving force of the Ukrainian revolution, was discovered. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject епістолярій ua
dc.subject Українська революція ua
dc.subject інтелігенція ua
dc.subject біографістика ua
dc.subject національне відродження ua
dc.subject белетристика ua
dc.subject epistolary ua
dc.subject Ukrainian revolution ua
dc.subject intelligentsia ua
dc.subject biography ua
dc.subject national revival ua
dc.subject fiction ua
dc.subject.classification 94(477) ua
dc.subject.classification 351.74(470+571)(092) ua
dc.title Діячі Української революції та І. Нечуй-Левицький : до історії взаємин ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics