Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

ISSN: 2310-8290

Навчальні видання Факультету спеціальної та інклюзивної освіти

 

Recent Submissions

 • Тарасун, Валентина Володимирівна (Книга-плюс, 2023)
  У трьох Частинах підручника (сімох Розділах) висвітлено досягнення науки, перспективи практики і проблеми гри дошкільника з порушеннями мовленнєвого розвитку. Запропоновано впровадження в логопедичну практику інтегрованого ...
 • Афузова, Ганна Валеріївна; Кротенко, Валентина Іванівна; Найдьонова, Ганна Олександрівна (ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2023)
  Методичні рекомендації спрямовані на покращення психологічної підтримки здобувачів першого рівня вищої освіти в умовах ескалації воєнного конфлікту на території України та висвітлюють організаційні засади підвищення рівня ...
 • Кравець, Ніна Павлівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  У посібнику висвітлено особливості проведення та оформлення студентських наукових робіт. Охарактеризовано специфіку теоретичних і емпіричних методів дослідження, специфіку оформлення кількісних та якісних ...
 • Кравець, Ніна Павлівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020)
  У посібнику висвітлено особливості роботи з дітьми з інтелектуальними порушеннями: дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Охарактеризовано психофізичні особливості дітей-сиріт з ...
 • Кравець, Ніна Павлівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  У посібнику висвітлено особливості формування читацької діяльності у розумово відсталих учнів на уроках літературного читання. Розкрито сутність методів навчання літератури, показано, як методи навчання літератури сприяють ...
 • Купріянова, Тетяна Олександрівна (2022)
  Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень" спеціальності 016.05 Спеціальна освіта. Тифлопедагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 • Сасіна, Ірина Олександрівна; Купріянова, Тетяна Олександрівна (2022)
  Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти" спеціальності 014 Середня освіта (за спеціалізацією).
 • Купріянова, Тетяна Олександрівна; Медведок, Лілія Григорівна (2022)
  Робоча програма обов’язкової навчальної дисципліни "Корекційні методики" спеціальності 016.05 Спеціальна освіта. Тифлопедагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Сасіна, Ірина Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2022)
  Робоча програма навчальної дисципліни "Дошкільна тифлопедагогіка" спеціальності 016.05 Спеціальна освіта. Тифлопедагогіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
 • Гребенюк, Тетяна Миколаївна; Серпутько, Ганна Петрівна (НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022)
  До навчально-методичного посібника увійшли різні за структурою та тематичним наповненням конспекти уроків. Добірка конспектів уроків учителів-практиків пропонується як збірка тренувальних матеріалів для студентів спеціальності ...
 • Сасіна, Ірина Олександрівна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2021)
  Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни (самостійний вибір ЗВО) "Основи інклюзивної освіти" спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією)
 • Сасіна, Ірина Олександрівна (2020)
  Програма вибіркової навчальної дисципліни (самостійний вибір ЗВО) "Основи інклюзивної освіти" спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією)
 • Синьова, Євгенія Павлівна; Федоренко, Світлана Володимирівна (Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2018)
  Підручник складений відповідно до програми курсу “Тифлопедагогіка”. Матеріали включають в себе зміст розділів “Загальні питання тифлопедагогіки”, “Основи тифлодидактики”, “Теорія виховання дітей з порушеннями зору». У ...
 • Синьова, Євгенія Павлівна; Сасіна, Ірина Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2005)
  Наведено теоретичний аналіз досліджень з проблеми особливостей міжособистісних стосунків осіб з глибокими порушеннями зору різних вікових категорій. Розглянуто питання корекції дитячих міжособистісних стосунків у дошкільних ...
 • Гребенюк, Тетяна Миколаївна; Сасіна, Ірина Олександрівна; Тімакова, Юлія Вікторівна (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2005)
  У навчальному посібнику „Медико-педагогічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору” розкриваються: напрямки роботи спеціального дошкільного закладу, особливості індивідуального та диференційованого підходу ...
 • Сасіна, Ірина Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2013)
  У посібнику подано теоретичний аналіз досліджень з проблеми особливостей розвитку уваги дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Наводяться матеріали щодо використання адаптованих до контингенту дітей дошкільного віку ...
 • Unknown author (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У навчальному посібнику, підготовленому викладачами кафедри психокорекційної педагогіки факультету корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова, зроблено добірку окремих матеріалів вітчизняних учених у ...
 • Тарасун, Валентина Володимирівна (Книга-плюс, 2017)
  Навчально-методичний посібник у формі мультимедійного супроводу знайомить студентів з важливими процесами, що вивчаються в навчальних дисциплінах «Нейробіологія розвитку та навчання», «Основи психосоматики» і «Основи теорії ...
 • Супрун, Микола Олексійович; Висоцька, Алла Михайлівна; Гладченко, Ірина Вікторівна (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, 2014)
  У навчально-методичному посібнику представлено авторський підхід стосовно розуміння проблем соціалізації та індивідуалізації дітей з обмеженими розумовими можливостями та сутнісні характеристики процесу їхнього соціального ...
 • Тарасун, Валентина Володимирівна («Вадекс», 2018)
  У підручнику висвітлено досягнення науки, перспективи практики і проблеми аутології – розділу корекційної педагогіки і спеціальної психології, присвяченого вирішенню питань розвитку, навчання і соціалізації дітей з аутизмом. ...

View more