Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Єрьоміна-Чащина, Маргарита Віталіївна
dc.date.accessioned 2018-02-09T10:31:24Z
dc.date.available 2018-02-09T10:31:24Z
dc.date.issued 2018-02-05
dc.identifier.citation Єрьоміна-Чащина, М. В. Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 - російська література / М. В. Єрьоміна-Чащина; Науковий керівник : О. О. Корнієнко; Нац. пед. у-т імені М. П. Драгоманова. - Київ, 2018. - 21 с. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17901
dc.description.abstract Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.02 – російська література. – Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ, 2018. Дисертаційне дослідження присвячено осмисленню інтертекстуальності як світомоделюючого фактору естетичної системи малої прози С. Кржижанівського на матеріалі книг новел «Сказки для вундеркиндов» (1918–1925), «Чем люди мертвы» (1926–1933), «Неукушенный локоть» (1927–1941), «Мал мала меньше» (1937–1940). У дослідженні виявлено і розглянуто константи генезисно-типологічної структури інтертекстуальності прози С. Кржижанівського: літературні, філософські претексти, міфопоетичні, фольклорні, легендарно-теїстичні компоненти, інтермедіальні елементи мистецтва, а також історичні джерела, артефакти інформаційного поля, топоси і локуси художнього простору. Проаналізовано стратегії контамінації, трансформації та модифікації гетерогенного полікультурного матеріалу як основи для створення індивідуально-авторської художньої моделі світу. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher "Логос" ua
dc.subject інтертекстуальність ua
dc.subject генезисно-типологічна структура інтертекстуальностіі ua
dc.subject претексти ua
dc.subject метатекст ua
dc.subject інтелектуальна проза ua
dc.subject intertextuality ua
dc.subject genesis-typological structure of intertextuality ua
dc.subject pretexts ua
dc.subject metatext ua
dc.subject интертекстуальность ua
dc.subject генезисно-типологическая структура интертекстуальности ua
dc.subject претексты ua
dc.subject метатекст ua
dc.subject интеллектуальная проза ua
dc.subject.classification 821.161.1:82-3(092) (043.3) ua
dc.title Інтертекстуальність як світомоделюючий фактор прози С. Д. Кржижанівського ua
dc.title.alternative Intertextuality as a world-modeling factor of S. Krzhizhanovsky’s prose ua
dc.type Other ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics