Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Університетська автономія : нові виклики

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Андрущенко, Віктор Петрович
dc.date.accessioned 2018-01-22T12:21:49Z
dc.date.available 2018-01-22T12:21:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Андрущенко, В. Університетська автономія : нові виклики / В. Андрущенко // Вища освіта України. - 2014. - № 1. - С. 5-13. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17570
dc.description.abstract Аналізуються проблеми, суперечності та перспективи розвитку автономії університе- тів; автор стверджує, що розвиток автоно- мії в системі вітчизняної освіти стримують такі чинники, як відсутність глибоких демо- кратичних традицій українських універси- тетів, недостатня підготовка управлінських кадрів, прояви корупції, психологічна незвич- ність суб’єктів навчально-виховного процесу навчатись, жити і працювати в умовах ав- тономії та деякі інші чинники; суспільство має розпочати активний громадянський дис- курс за цією тематикою із залученням діячів науки і культури, підприємців, батьків, сту- дентів і викладачів; дискурс має враховувати вітчизняні реалії, європейський педагогічний досвід, глобальні виклики, інтелектуальний та практичний досвід нового часу, наявні по- літичні, культурні й моральні ресурси тощо. Особливе значення має первинний вітчизня- ний досвід розвитку університетів у період незалежності. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Педагогічна преса ua
dc.subject людина ua
dc.subject освіта ua
dc.subject університет ua
dc.subject демократія ua
dc.subject автономія ua
dc.subject.classification 37.014.53+378.11 ua
dc.title Університетська автономія : нові виклики ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics