Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Вплив корупції на тінізацію державного сектору економіки України

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Підопригора, Лариса Антонівна
dc.date.accessioned 2018-01-16T12:01:52Z
dc.date.available 2018-01-16T12:01:52Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Підопригора, Л. А. Вплив корупції на тінізацію державного сектора економіки України / Л. А. Підопригора // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. - Миколаїв : Миколаївський нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського, 2016. - Вип. 14. - С. 32-35. ua
dc.identifier.issn 2413-3965
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17476
dc.description.abstract У статті розглядаються основні передумови та типи коруп- ції в Україні. Серед них називаються основні, безпосередньо пов’язані із функціонуванням державного сектору економіки. Визначаються найнебезпечніші прояви корупції в державному секторі економіки України, зокрема політична корупція, корумпо- ваність судової системи, прокуратури та МВС, корупційні схеми під час перерозподілу національного багатства та природних ресурсів. Аналізуються найбільш поширені нелегальні схеми збагачення. Робиться висновок, що корупція як системне яви- ще в економіці України сприяє посиленню тінізації державного сектору економіки та набуває найнебезпечніших форм прояву ua
dc.description.abstract In the article the basic conditions and types of corruption in Ukraine. Among them are called basic, directly related to the functioning of the public sector. Identify the most dangerous manifestations of corruption in the public sector of Ukraine, political corruption, corruption in the judiciary, prosecutors and Interior Ministry, corruption schemes in the redistribution of national wealth and natural resources. Analyzed the most common illegal enrichment schemes. The conclusion is that corruption is a systemic phenomenon in the economy of Ukraine shadow enhances public sector and becomes the most dangerous manifestations. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського ua
dc.subject корупція ua
dc.subject тіньова економіка ua
dc.subject тіньова схема ua
dc.subject державний сектор економіки ua
dc.subject corruption ua
dc.subject shadow economy ua
dc.subject shadow scheme ua
dc.subject public sector ua
dc.subject.classification УДК 343.37+338.24.021.8 ua
dc.title Вплив корупції на тінізацію державного сектору економіки України ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics