Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Літус, Р. І.
dc.date.accessioned 2018-01-11T09:09:15Z
dc.date.available 2018-01-11T09:09:15Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Літус, Р. І. Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи / Р. І. Літус // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 262-265. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17397
dc.description.abstract У статті висвітлюється проблематика результатів пошуку ефективних шляхів забезпечення доступності для школярів старшої школи організованої рухової активності заради вдосконалення здоров’я і працездатності, створення умов для покращення якості життя засобами сучасних технологій – фітнес-програм силової спрямованості. Розглянуто питання щодо вдосконалення системи силової спрямованості фітнес програм, розкрито поняття «фітнес». Також проведено ознайомлення із різними видами силової спрямованості фітнес-програм для учнів старшої школи на уроках фізичного виховання. Доведено необхідність розвитку силових здібностей як самостійного процесу в структурі загальної фізичної підготовленості юнаків. Обґрунтовано форми фізичних навантажень на уроках фізичної культури для учнів старшої школи. Розроблена теоретично обґрунтована методика проведення уроків фізичної культури з розвитку силових здібностей учнів старшої школи, розкрито питання та рекомендації щодо силового тренування. ua
dc.description.abstract В статье освещается проблематика результатов поиска эффективных путей обеспечения доступности для школьников старших классов организованной двигательной активности ради совершенствования здоровья и работоспособности, создание условий для улучшения качества жизни средствами современных технологий –фитнес- программ силовой направленности. Рассмотрены вопросы совершенствования системы силовой направленности фитнес-программ, раскрыто понятие «фитнес». Также проведено ознакомление с различными видами силовой направленности фитнес-программ для учащихся старших классов на уроках физической культуры. Доказана необходимость развития силовых способностей как самостоятельного процесса в структуре общей физической подготовленности юношей. Обоснованно формы физических нагрузок на уроках физической культуры для учащихся старших классов. Разработана теоретически обоснована методика проведения уроков физической культуры по развитию силовых способностей учащихся старших классов, раскрыты вопросы и рекомендации по силовой тренировки. ua
dc.description.abstract The article highlights the problems of the effective ways to ensure the availability of search results for school seniors organized motor activity for the sake of improving the health and performance, creating the conditions for improving the quality of life by means of modern technology - fitness programs power orientation. The problems of improving the power orientation system fitness programs, revealed the concept of "fitness". Also conducted familiarization with various types of power orientation fitness programs for of high school students on physical education classes. The necessity of development of power abilities as an independent process in the structure of the overall physical fitness of young people. Grounded form of physical activity on physical training lessons for senior schoolchildren. A theoretically justified technique of physical training lessons for the development of power abilities of of high school students, opened questions and recommendations on strength training. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject фітнес-програми силової спрямованості ua
dc.subject фітнес ua
dc.subject бодіпамп ua
dc.subject бодібілдинг ua
dc.subject методи в силовому тренуванні ua
dc.subject фитнес-программы силовой направленности ua
dc.subject фитнес ua
dc.subject бодипамп ua
dc.subject бодибилдинг ua
dc.subject методы в силовой тренировке ua
dc.subject fitness program power orientation ua
dc.subject fitness ua
dc.subject bodipamp ua
dc.subject bodybuilding ua
dc.subject methods in the weight training ua
dc.title Фітнес-програми силової спрямованості на уроках фізичного виховання для учнів старшої школи ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics