Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Військово-топографічні описи ХІХ ст. як джерело з історії матеріальної та духовної культури українського народу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Петрова, Інна Володимирівна
dc.date.accessioned 2018-01-11T08:32:35Z
dc.date.available 2018-01-11T08:32:35Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Петрова, І. Військово-топографічні описи ХІХ ст. як джерело з історії матеріальної та духовної культури українського народу / І. Петрова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 6. - С. 172-181. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17385
dc.description.abstract Розглядаються військово-топографічні описи України XIX ст. як джерело вивчення культури і побуту українського народу. В роботі проаналізовані матеріали, які були надані авторами військово-топографічних описів, - В. Павловичем, М. Домонтовичем, О. Шмідтом про формування антропологічного складу українського народу, місцевих діалектів в мові, еволюції традиційного житла, релігійних та аграрнокалендарних свят ua
dc.description.abstract The military topographical descriptions of Ukraine of the XIX century are considered. as a source studying the culture and life of the Ukrainian people. The paper analyzes the materials provided by the authors of military topographical descriptions - V. Pavlovich, M. Domontovich, O. Schmidt on the formation of the anthropological composition of the Ukrainian people, local dialects in language, the evolution of traditional housing, religious and agrarian calendar holidays ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject етнографія ua
dc.subject топографія ua
dc.subject антропологія ua
dc.subject джерелознавство ua
dc.subject духовна культура ua
dc.subject описи України ua
dc.subject військово-топографічне обстеження ua
dc.subject descriptions of Ukraine ua
dc.subject ethnography ua
dc.subject source study ua
dc.subject topography ua
dc.subject anthropology ua
dc.subject military topographical surveys ua
dc.subject.classification 39(477) ua
dc.subject.classification 930.2(477) ua
dc.title Військово-топографічні описи ХІХ ст. як джерело з історії матеріальної та духовної культури українського народу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics