Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Навчальні видання Факультету технологій та дизайну

ISSN: 2310-8290

Навчальні видання Факультету технологій та дизайну

 

Recent Submissions

 • Щербак, Людмила Валеріївна (Український державний університет імені Михайла Драгоманова, 2024-05-17)
  Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Курортологія” складена відповідно до освітньо-професійної програми «Професійна освіта. Туризм та готельно-ресторанна справа» спеціальності 015 Професійна освіта.
 • Гуменюк, Тетяна Броніславівна; Титова, Наталія Михайлівна; Косяк, Інна Василівна; Медведенко, Ірина Сергіївна (Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2018)
 • Гуменюк, Тетяна Броніславівна; Титова, Наталія Михайлівна; Косяк, Інна Василівна; Шевченко, Анна Ігорівна (Видавництво НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2018)
 • Яшанов, Сергій Микитович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010)
 • Яшанов, Сергій Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  Методичні рекомендації покликані надавати студентам спеціальності 01.015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» практичну допомогу під час підготовки й виконання курсових робіт з дисципліни «Використання інформаційних ...
 • Яшанов, Сергій Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються методи і засоби забезпечення інформаційної безпеки та компоненти систем захисту комп’ютерних систем і технологій. Описуються засоби реалізації механізмів безпеки в комп’ютерних ...
 • Ставицька, А. В.; Шевчук, Борис Вікторович; Шевчук, Л. Д. (Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2022)
  Навчально-методичний посібник «Цифрові інструменти у діяльності освітянина» створено в межах курсу підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти. У посібнику розглядаються ...
 • Шевчук, Борис Вікторович; Шевчук, Л. Д. (ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2019)
  Посібник «Ремонт та модернізація ПК» - призначений для користувачів, що мають нагальну потребу в модернізації, ремонті, підтримці і усуненні несправностей сучасних комп'ютерів. У посібнику детально описуються всі аспекти ...
 • Шевчук, Борис Вікторович; Яшанов, Сергій Микитович (ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет, 2018)
  У посібнику розглядається логічна організація, структура та ресурси обчислювальної системи, які можуть використовуватись для процесу обробки даних. Методична розробка містить рекомендації та завдання для виконання ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  Методичні рекомендації покликані надавати студентам спеціальностей 01.015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» та 014.10 «Середня освіта (трудове навчання та технології)» практичну допомогу під час ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  Методичні рекомендації покликані надавати студентам спеціальності 015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» практичну допомогу під час підготовки магістерських робіт. Основний зміст рекомендацій є ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  Методичні рекомендації покликані надавати студентам спеціальності 01.015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» практичну допомогу під час підготовки кваліфікаційних (бакалаврських) робіт. Основний зміст ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  Методичні рекомендації покликані надавати студентам спеціальності 01.015.10 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» практичну допомогу під час підготовки й виконання курсових робіт з дисципліни «Комп’ютерні ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Трегуб, Ольга Дмитрівна (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014)
  У навчально-методичному посібнику представлено матеріали до віртуальних лабораторних робіт з матеріалів та елементної бази інформаційної техніки для студентів спеціальності 7.010103 та 8.010103 “Технологічна ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016)
  У навчально-методичному посібнику представлено теоретичні матеріали з сучасних інформаційних технологій для студентів усіх спеціальностей університету. Розглянуто методи використання сучасних технічних ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Яшанов, Максим Сергійович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014)
  У навчально-методичному посібнику представлено матеріали до лабораторних робіт з сучасних інформаційних технологій в освіті для студентів усіх спеціальностей університету. У лабораторних роботах розглянуто ...
 • Кайсын, Симион; Кахомов, Сергей; Исаенко, Владимир; Яшанов, Сергей; Чернецкий, Игорь (Ин-т непрерывного образования, 2014)
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Шевчук, Л. Д.; Олефіренко, Тарас Олексійович (2022)
  У навчально-методичному посібнику наведено основні поняття та визначення методів комп'ютерного моделювання, що використовуються в промисловому виробництві. У першому розділі посібника описано сучасні методи ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Шевченко, Володимир Вікторович; Шпильовий, Юрій Вікторович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014)
  У навчально-методичному посібнику представлено матеріали до лабораторних робіт з інформаційно-технічних засобів навчання для студентів усіх спеціальностей університету. У лабораторних роботах розглянуто методи ...
 • Яшанов, Сергiй Микитович; Дзус, Сергій Борисович (Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017)
  У навчально-методичному посібнику представлено теоретичні матеріали та лабораторний практикум з методології структурного аналізу і проектування у середовищі моделювання DESIGN/IDEF для студентів спеціальності 015 ...

View more