Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Світовий досвід державного регулювання підприємництва

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Біла, Ірина Сергіївна
dc.contributor.author Салатюк, Ніна Миколаївна
dc.date.accessioned 2018-01-03T18:12:44Z
dc.date.available 2018-01-03T18:12:44Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Біла, І. С. Світовий досвід державного регулювання підприємництва / І. С. Біла, Н. М. Салатюк // Проблеми економіки : науковий журнал. - 2014. - № 1. - С. 26-30. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17249
dc.description.abstract У статті проаналізовані тенденції державного регулювання підприємництва в країнах ЄС, США і Японії та визначено державне регулювання підприємництва як система, яка складається із певних елементів, єдність та взаємодія яких визначають її ефективність та функціональність. Систематизація та узагальнення досвіду державного регулювання підприємництва в цих країнах дозволили прийти до висновку, що існуючі відмінності у ролі держави в економіці пов’язані не зі ступенем державного регулювання, а із засобами, які використовуються для його реалізації. Спільні тенденції розвитку взаємовідносин між державою та підприємницьким сектором дозволили визначити основні елементи системи державного регулювання підприємництва, до яких варто віднести: прогнозування, планування й програмування соціально-економічного розвитку; антимонопольно-конкурентну політику; податкову та інвестиційну політику; інноваційну політику та стимулювання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Перспективою подальших досліджень є визначення особливостей системи державного регулювання підприємництва у сучасній економіці України. ua
dc.description.abstract The article analyses tendencies of state regulation of entrepreneurship in EU countries, USA and Japan and identifies state regulation of entrepreneurship as a system, which consists of certain elements, unity and interaction of which determine its efficiency and functionality. Analysis, systematisation and generalisation of experience of state regulation of entrepreneurship in these countries allow making a conclusion that the existing differences in the role of the state in economy are not connected with the degree of state regulation, but are connected with the means used for its realisation. General tendencies of development of relations between the state and entrepreneurial sector allowed identification of main elements of the system of state regulation of entrepreneurship, which include: forecasting, planning and programming socio-economic development; anti-monopoly competitive policy; tax and investment policy; innovation policy and stimulation of R&D (Research & Development). The prospect of further studies is identification of specific features of the system of state regulation of entrepreneurship in the modern Ukrainian economy ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавничий Дім «ІНЖЕК» ua
dc.subject система державного регулювання підприємництва ua
dc.subject прогнозування ua
dc.subject планування й програмування соціально-економічного розвитку ua
dc.subject антимонопольно-конкурентна політика ua
dc.subject податкова та інвестиційна політика ua
dc.subject system of state regulation of entrepreneurship ua
dc.subject forecasting and planning and programming socio-economic development ua
dc.subject anti-monopoly competitive policy ua
dc.subject tax and investment policy ua
dc.subject innovation policy ua
dc.subject.classification 338.242 ua
dc.title Світовий досвід державного регулювання підприємництва ua
dc.title.alternative World experience of state regulation of entrepreneurship ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics