Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Яковлева, С. Д.
dc.date.accessioned 2017-12-19T11:14:56Z
dc.date.available 2017-12-19T11:14:56Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Яковлева, С. Д. Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем / С. Д. Яковлева // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 421-424. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17180
dc.description.abstract Наукова стаття розкриває особливості формування системного підходу до питань реабілітації дітей з церебральним паралічем. Досягненням кінцевої мети в дітей з ДЦП є розвиток пізнавальних можливостей дітей в процесі навчання. Формування власного досвіду здійснюється за умови правильно організованого навчання, виховання та лікування. З цією метою використовують метод кінезитерапії, психологічну корекцію, конструктивну діяльність тощо. Необхідною є орієнтація на потенційні можливості дитини з ДЦП, тобто кожна дитина вимагає індивідуальної корекцйно-розвиваючої системи занять. ua
dc.description.abstract Научная статья раскрывает особенности формирования системного подхода к вопросам реабилитации детей с церебральным параличом. Достижением конечной цели у детей с ДЦП является развитие познавательных возможностей детей в процессе обучения. Формирование собственного опыта осуществляется при условии правильно организованного обучения, воспитания и лечения. С этой целью используют метод кинезитерапии, психологическую коррекцию, конструктивную деятельность и т.п.. Необходима ориентация на потенциальные возможности ребенка с ДЦП, тоесть каждый ребенок требует индивидуальной коррекционно-развивающей системы занятий. ua
dc.description.abstract Memoir reveals peculiarities of a systematic approach to the rehabilitation of children with cerebral palsy. The ultimate goal in children with CP is to develop the cognitive abilities of children in the learning process. Formation of their own experience is subject properly organized training, education and treatment. For this purpose, use the method kinesitherapy psychological correction, constructive activities and the like. Necessary focus on the potential of a child with cerebral palsy, there is every child requires an individual korektsyno-developing system of training. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject діти з церебральним паралічем ua
dc.subject комплексна реабілітація ua
dc.subject корекція рухових порушень ua
dc.subject психологічна корекція ua
dc.subject потенційні можливості розвитку ua
dc.subject дети с церебральным параличом ua
dc.subject комплексная реабилитация ua
dc.subject коррекция двигательных нарушений ua
dc.subject психологическая коррекция ua
dc.subject потенциальные возможности развития ua
dc.subject children with cerebral palsy ua
dc.subject complex rehabilitation ua
dc.subject korektsiyya movement disorders ua
dc.subject psychological adjustment ua
dc.subject the development potential ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Системний підхід до питань реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics