Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Сучасна інженерно-педагогічна освіта : інтегровано розвивальний підхід

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вайнтрауб, М. А.
dc.date.accessioned 2017-12-14T10:30:24Z
dc.date.available 2017-12-14T10:30:24Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Вайнтрауб, М. А. Сучасна інженерно-педагогічна освіта : інтегровано розвивальний підхід / М. А. Вайнтрауб // Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. - С. 96-104. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/17102
dc.description.abstract У статті висвітлено проблему міждисплінарного дослідження інженерної та педагогічної освіти, необхідності розроблення методологічних основ для підвищення нетрадиційного професійного розвитку студентів інженерно-педагогічних спеціальностей під час їхньої професійної підготовки у педагогічному університеті. У зв’язку з цим досліджено сучасний інтегровано розвивальний підхід для впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів інженерно-педагогічного спрямування. Акцентовано увагу на: введенні поняття «інтегровано розвивальний підхід», «міждисциплінарна методика інтегровано розвивального навчання», «інтегровано розвивальне навчання»; чинниках, що забезпечують вдосконалення підготовки майбутніх фахівців з урахуванням принципів, методів і прийомів, що спонукають до творчості, розвитку особистісних якостей, використання інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із винахідництвом, раціоналізацією. У статті приділено увагу компетентностям, що можуть бути сформовані у студентів педагогічного університету завдяки впровадженню у професійну підготовку взаємопов’язаних специфічних принципів інженерно-педагогічної культури — інженерного та педагогічного мислення, здатності викладати і виконувати роботу на рівні сучасних досягнень техніки і технології, ефективно застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних завдань. ua
dc.description.abstract The article highlights the problem engineering studies and teacher education, the need to develop a methodology to enhance professional development of non-traditional students of engineering and pedagogical skills during their training at Pedagogical University. In this regard studied modem efficient integrated scientific approach for developing innovative technologies in the educational process of higher educational institutions of engineering and pedagogical direction. The attention is focused on the introduction of the concept of “integrated developmental approach”, “integrated interdisciplinary method of developing education”, “integrated developing education”; factors that ensure the improvement of training of future specialists with the principles, methods and techniques that encourage creativity, development of personal qualities, the use of innovative educational technologies related inventions, rationalization. The paper paid attention competencies that can be formed in a pedagogical university students through the introduction of specific training related engineering principles and pedagogical culture — engineering and pedagogical thinking, the ability to teach and perform work to date equipment and technology achievements, effectively apply theoretical knowledge to solve practical problems. ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject інженерно-педагогічна освіта ua
dc.subject інтегровано розвивальний підхід ua
dc.subject принцип ua
dc.subject студентами ua
dc.subject професійна підготовка ua
dc.subject чинники ua
dc.subject integrated developmental approach principle ua
dc.subject students ua
dc.subject training ua
dc.subject factors engineering and teacher education ua
dc.title Сучасна інженерно-педагогічна освіта : інтегровано розвивальний підхід ua
dc.title.alternative Modern engineering, teacher education, developing integrated approach
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics