Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Місце географії в системі шкільної освіти дітей з вадами розумового розвутку в Україні (20-ті- початок 30-х років ХХ ст.)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Головата, А. О.
dc.date.accessioned 2017-12-06T08:40:49Z
dc.date.available 2017-12-06T08:40:49Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Головата, А. О. Місце географії в системі шкільної освіти дітей з вадами розумового розвутку в Україні (20-ті- початок 30-х років ХХ ст.) / А. О. Головата // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 23. - С. 41-44. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16863
dc.description.abstract У науковій статті висвітлено складний та суперечливий процес становлення і формування географії як навчального предмету в системі шкільної освіти розумово відсталих дітей в Україні (20-ті – початок 30-х років ХХ ст.). ua
dc.description.abstract В научной статье освещен сложный и противоречивый процесс становления и формирования географии как учебного предмета в системе школьного образования умственно отсталых детей в Украине (20-е - начало 30-х годов ХХ в.). ua
dc.description.abstract The complicated and contradictory process of formation geography as a subject in the school educational system for children with mental development limitations in Ukraine (20th – the beginning of 30th XX century) is traversed in the article. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject розумово відсталі діти ua
dc.subject географічна освіта ua
dc.subject допоміжна школа ua
dc.subject комплексні програми ua
dc.subject умственно отсталые дети ua
dc.subject географическое образование ua
dc.subject вспомогательная школа ua
dc.subject комплексные программы ua
dc.subject children with mental development limitations ua
dc.subject geographic education ua
dc.subject supporting school ua
dc.subject comprehensive program ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Місце географії в системі шкільної освіти дітей з вадами розумового розвутку в Україні (20-ті- початок 30-х років ХХ ст.) ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics