Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій як феномен культуротворчості

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Слабко, В. М.
dc.date.accessioned 2017-11-30T09:48:53Z
dc.date.available 2017-11-30T09:48:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Слабко, В. М. Проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій як феномен культуротворчості / В. М. Слабко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 99-100. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16783
dc.description.abstract Статтю присвячено такому феномену культуротворчості, як проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій, адже в нову добу соціально-економічного, політичного і науково-технічного розвитку українського суспільства перед вищою школою стоїть завдання сформувати фахівця, який володіє ґрунтовними фаховими знаннями, готовий до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності, тобто сучасного педагога-професіонала, зокрема виховання його естетичного смаку. ua
dc.description.abstract Статья посвящена такому феномену культуротворчества, как проектно-технологическая культура будущего учителя технологии, ведь в новую эпоху социально-экономического, политического и научно-технического развития украинского общества перед высшей школой стоит задача сформировать специалиста, обладающего глубокими профессиональными знаниями, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, то есть современного педагога-профессионала, в частности воспитание его эстетического вкуса. ua
dc.description.abstract The article is devoted such phenomenon of kul'turotvorchesti, as a project-technological culture of future teacher of technologies, in fact in new time of socio-economic, political and scientific and technical development of Ukrainian society a task to form a specialist which owns the detailed professional knowledges stands before higher school, ready to permanent professional growth, social and professional mobility, that modern teacher-professional, in particular education of him aesthetically beautiful taste. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject проектно-технологічна культура ua
dc.subject феномен культуротворчості ua
dc.subject проектно-технологическая культура ua
dc.subject феномен культуротворчества ua
dc.subject project-technological culture ua
dc.subject phenomenon of kul'turotvorchesti ua
dc.subject.classification 378.011.3-051:62169:004 ua
dc.title Проектно-технологічна культура майбутнього вчителя технологій як феномен культуротворчості ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics