Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Проблема логопедичного супроводу дитини раннього віку з дитячим церебральним паралічем у сучасній теорії та практиці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Синиця, А. О.
dc.date.accessioned 2017-11-29T14:47:51Z
dc.date.available 2017-11-29T14:47:51Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Синиця, А. О. Проблема логопедичного супроводу дитини раннього віку з дитячим церебральним паралічем у сучасній теорії та практиці / А. О. Синиця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 31. - С. 81-87. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16742
dc.description.abstract У статті розглядається проблема організації логопедичного супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем раннього віку. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень у сучасній теорії та практиці щодо розвитку та виховання дітей з дитячим церебральним паралічем. Схарактеризовано особливості психічного та фізичного розвитку дітей раннього віку з дитячим церебральним паралічем; зазначено особливості мовленнєвого розвитку таких дітей. Проаналізовано поняття «підтримка», «допомога», «супровід» у спеціальній педагогіці. Визначено специфіку організації допомоги дітям раннього віку; подано структуру супроводу дітей з особливими потребами; обґрунтовано необхідність раннього логопедичного супроводу та розкрито специфіку логопедичного супроводу дітей з дитячим церебральним паралічем. ua
dc.description.abstract В статье рассматривается проблема организации логопедического сопровождения детей с детским церебральным параличом раннего возраста. Проведен анализ отечественных и зарубежных исследований в современной теории и практике по развитию и воспитанию детей с детским церебральным параличом. Охарактеризованы особенности психического и физического развития детей раннего возраста с детским церебральным параличом; указаны особенности речевого развития таких детей. Проанализированы понятия «поддержка», «помощь», «сопровождение» в специальной педагогике. Определена специфика организации помощи детям раннего возраста; подано структуру сопровождения детей с особыми потребностями; обоснована необходимость раннего логопедического сопровождения и раскрыта специфика логопедического сопровождения детей с детским церебральным параличом. ua
dc.description.abstract The article devoted the problem of the organization of logopedic care of children with cerebral palsy early age. The analysis of national and international research in the modern theory and practice on the development and education of children with cerebral palsy. The features of the mental and physical development of young children with cerebral palsy; These features of the speech development of children. We analyzed the notion of«support», «help», «assistance» in special pedagogy. The specificity of the organization help young children; submitted support structure for children with special needs; the necessity of early speech therapy support and disclosed the specifics of speech therapy of children with cerebral palsy. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject дитячий церебральний параліч ua
dc.subject ранній вік ua
dc.subject підтримка ua
dc.subject допомога ua
dc.subject супровід ua
dc.subject логопедичний супровід ua
dc.subject детский церебральный паралич ua
dc.subject ранний возраст ua
dc.subject поддержка ua
dc.subject помощь ua
dc.subject сопровождение ua
dc.subject логопедическое сопровождение ua
dc.subject cerebral palsy ua
dc.subject early age ua
dc.subject support ua
dc.subject help ua
dc.subject support ua
dc.subject logopaedic support ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Проблема логопедичного супроводу дитини раннього віку з дитячим церебральним паралічем у сучасній теорії та практиці ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics