Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Університетська освіта як складова академічної

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Жижко, Т. А.
dc.date.accessioned 2017-11-24T08:10:33Z
dc.date.available 2017-11-24T08:10:33Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Жижко, Т. А. Університетська освіта як складова академічної / Т. А. Жижко // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 31-33. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16683
dc.description.abstract Розглянуто значення університетів для формування засад академічної освіти; охарактеризовано ідею університетської освіти – від середньовіччя до сьогодення: Середньовічні університети плекали знання заради освіченості, університети Нової доби підносили знання як засіб отримання нових знань, розвитку людського розуму, для Сучасних – пріоритетом є особистість. ua
dc.description.abstract Рассмотрены значение университетов для формирования основ академического образования; охарактеризовано идею университетского образования - от средневековья до современности: Средневековые университеты лелеяли знания ради образованности, университеты Новой эпохи подносили знания как средство получения новых знаний, развития человеческого ума, для Современных - приоритетом является личность. ua
dc.description.abstract The value of universities is considered for forming of principles of academic education; the idea of university education is described – from dark ages to segodennya: Medieval universities cherished knowledge for the sake of formed, the universities of the New days brought knowledge as mean of receipt of new knowledges, development of human mind, for Modern – priority is personality. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject університетська освіта ua
dc.subject філософсько-педагогічний дискурс ua
dc.subject университетское образование ua
dc.subject философско-педагогический дискурс ua
dc.subject university education ua
dc.subject philosophical-pedagogical diskurs ua
dc.subject.classification 378.4:001.32 ua
dc.title Університетська освіта як складова академічної ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics