Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Умови застосування технологій проблемного навчання у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Трегуб, О. Д.
dc.date.accessioned 2017-11-23T14:56:13Z
dc.date.available 2017-11-23T14:56:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Трегуб, О. Д. Умови застосування технологій проблемного навчання у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій / О. Д. Трегуб // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 35. - С. 164-168. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16677
dc.description.abstract У статті описані умови застосування проблемного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій. Обґрунтовується ефективність та перспективи використання проблемного навчання у вищому навчальному закладі. ua
dc.description.abstract В статье описанные условия применения проблемного обучения в процессе преподавания учебных дисциплин в профессиональной подготовке будущих учителей технологий. Обосновывается эффективность и перспективы использования проблемного обучения в высшем учебном заведении. ua
dc.description.abstract In the article the described terms of application of problem studies are in the process of teaching of educational disciplines in professional preparation of future teachers of technologies. Grounded efficiency and prospects of the use of problem studies in higher educational establishment. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject проблемне навчання ua
dc.subject проблемна ситуація ua
dc.subject проблемні задачі ua
dc.subject творчі здібності ua
dc.subject дослідницька діяльність ua
dc.subject проблемное обучение ua
dc.subject проблемная ситуация ua
dc.subject проблемные задачи ua
dc.subject творческие способности ua
dc.subject исследовательская деятельность ua
dc.subject problem studies ua
dc.subject problem situation ua
dc.subject problem tasks ua
dc.subject creative capabilities ua
dc.subject research activity ua
dc.title Умови застосування технологій проблемного навчання у фаховій підготовці майбутніх учителів технологій ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics