Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Самоствердження дитини дошкільного віку : теоретичний аспект

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Годонюк, В. С.
dc.date.accessioned 2017-11-23T08:09:03Z
dc.date.available 2017-11-23T08:09:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Годонюк, В. С. Самоствердження дитини дошкільного віку : теоретичний аспект / В. С. Годонюк // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : матеріали звітної науково-практичної конференції викладачів, докторантів та аспірантів, 14-18 березня 2016 року. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – C. 20-22. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16662
dc.description.abstract У статті здійснено теоретичний аналіз феномену самоствердження особистості, розглянуто особливості розвитку даного явища у дітей дошкільного віку, простежено його зв’язок з самооцінкою, виділено основні стратегії самоствердження дітей у родинному колі. ua
dc.description.abstract В статье осуществлен теоретический анализ феномена самоутверждения личности, рассмотрены особенности развития данного явления у детей дошкольного возраста, прослеживается его связь с самооценкой, выделены основные стратегии самоутверждения детей в семейном кругу. ua
dc.description.abstract In the article a theoretical analysis is carried out to the phenomenon of self-affirmation of personality, the features of development of this phenomenon are considered for the children of preschool age, his connection is traced with a selfappraisal, basic strategies of self-affirmation of children are selected in a domestic circle. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject самоствердження ua
dc.subject самооцінка ua
dc.subject конструктивна та деструктивна стратегія самоствердження дитини дошкільного віку ua
dc.subject самоутверждение ua
dc.subject самооценка ua
dc.subject конструктивная и деструктивная стратегия самоутверждения ребенка дошкольного возраста ua
dc.subject self-affirmation ua
dc.subject self-appraisal ua
dc.subject structural and destructive strategy of self-affirmation of child of preschool age ua
dc.subject.classification 159.922.72-053.4:314.6 ua
dc.title Самоствердження дитини дошкільного віку : теоретичний аспект ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics