Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вишківська, Ванда Болеславівна
dc.date.accessioned 2012-11-04T20:17:08Z
dc.date.available 2012-11-04T20:17:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Вишківська, Ванда Болеславівна. Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Б. Вишківська ; наук. кер. Г. Д. Панченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 21 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1665
dc.description.abstract Дисертацію присвячено питанням формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів. У дослідженні з'ясовано місце та роль конструктивного компонента педагогічної діяльності у професійній підготовці вчителя, його значення для формування професійної компетентності майбутніх вчителів, готовності працювати в умовах особистісно орієнтованого навчання. Розроблено експериментальну технологію його формування на засадах системності і цілісності як вихідних положеннях організації навчального процесу у вищому навчальному педагогічному закладі. Визначальну роль в розробленій технології відведено цілепокладанню, через призму якого реалізовувалася і розглядалася мисленнєва діяльність суб’єктів педагогічного процесу, що виступала основою формування у студентів комплексного уміння вибудовувати стратегію і визначати тактику розв’язку конструктивної педагогічної задачі і представляти її у формі проекту. Наведено результати впровадження у практику навчання експериментальної методики, що доводять її ефективність у формуванні здатності майбутніх вчителів до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів. ru_RU
dc.description.abstract The thesis is devoted to the issues as to the formation of the ability to build pupils’ educational and cognitive activity in future teachers. Having researched different points of view concerning the role and component of constructive activity in the system of general pedagogical education, the author concludes about advisability to consider the conception of “constructive activity” as 1) a structural element of integral system of professional and pedagogical activity; 2) a basis of teachers’ professional competence; 3) a mechanism of functioning of intercommunication components: analysis, diagnostics, prediction and projection with specific functions and meanings in the integral structure of constructive activity. The constructive activity is considered as an activity directed to build the model of teaching based on the idea of system and integral approaches as to organization of educational process, but pedagogical process itself is regarded as the process of solving different pedagogical tasks. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject конструювання ru_RU
dc.subject конструктивна діяльність ru_RU
dc.subject конструктивні уміння ru_RU
dc.subject уміння мисленнєводіяльності ru_RU
dc.subject конструктивні педагогічні задачі ru_RU
dc.subject професійна компетентність ru_RU
dc.subject педагогічна технологія ru_RU
dc.subject здатність до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів ru_RU
dc.subject constructing ru_RU
dc.subject constructive activity ru_RU
dc.subject constructive ability ru_RU
dc.subject cognitive skills ru_RU
dc.subject constructive pedagogical problems ru_RU
dc.subject professional competence ru_RU
dc.subject technology pedagogical ru_RU
dc.subject ability to build pupils’ educational and cognitive activity ru_RU
dc.subject.classification 371.134: 371.212.37.03 ru_RU
dc.title Формування у майбутніх учителів здатності до конструювання навчально-пізнавальної діяльності школярів ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics