Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Федоренко, С. В.
dc.contributor.author Дашковська, А. В.
dc.date.accessioned 2017-11-22T10:24:47Z
dc.date.available 2017-11-22T10:24:47Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Федоренко, С. В. Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору / С. В. Федоренко, А. В. Дашковська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. - Вип. 32. Ч. 2. - С. 186-190. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16618
dc.description.abstract У статті розкривається актуальність питання використання народної іграшки у корекційно-виховному процесі молодших учнів школи для дітей з порушеннями зору. Наголошується на особливостях психофізичного розвитку дитини з порушеннями зору та необхідності усунення вторинних відхилень у неї. Проаналізовані роботи науковців-тифлопедагогів, які вивчали вплив іграшок та ігрової діяльності на всебічний розвиток дітей дошкільного віку з порушеннями зору. Відмічається значення народної іграшки для виховання та корекції розвитку цієї категорії дітей. Дається характеристика народної іграшки як засобу корекційно-виховної роботи та відмічається важливість власноручного її виготовлення для успішності цього процесу. Визначаються чинники неефективного використання іграшки у корекційно-виховному процесі молодших учнів школи для дітей з порушеннями зору з метою розвитку інтелектуально-пізнавальної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, художньо-естетичної сфер дитячої особистості. ua
dc.description.abstract В статье раскрывается актуальность вопроса использования народной игрушки в коррекционно-воспитательном процессе младших школьников школы для детей с нарушениями зрения. Отмечаются особенности психофизического развития ребенка с нарушениями зрения и необходимость устранения вторичных отклонений у него. Проанализированы работы ученых-тифлопедагогов, которые изучали влияние игрушек и игровой деятельности на всестороннее развитие детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. Отмечается значение народной игрушки для воспитания и коррекции развития этой категории детей. Дается характеристика народной игрушки как средства коррекционно-воспитательной работы и отмечается важность собственноручного ее изготовления для успешности этого процесса. Определяются факторы неэффективного использования игрушки в коррекционно-воспитательном процессе младших школьников школы для детей с нарушениями зрения с целью развития интеллектуально-познавательной, социально-нравственной, эмоционально- ценностной, художественно-эстетической сфер детской личности. ua
dc.description.abstract The article investigates the actuality of the question of the the folk toy usage in the correctional and educational process of junior pupils at the school for children with visual disturbances. The features of the psycho-physical development of the child with the visual disturbances and the necessity of elimination of secondary deviation are emphasized. The works of the visual impairment specialists who studied the influence of the toys and playing activities on the comprehensive development of the preschool pupils with visual deviations were analyzed. The study tested the importance of the folk toy for education and development correction for this category of children. The characteristics of the folk toy as the mean of the correctional and educational process is given and the importance of making it yourself for the success of the process is emphasized. The factors of ineffective usage of the toy in the correctional and educational processes of the junior pupils of the school for the children with the visual disturbances are determined with the development purpose of intellectual and cognitive, social and moral, emotionally valuable, artistic and aesthetic areas of children' personality. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject народна іграшка ua
dc.subject засіб ua
dc.subject порушений зір ua
dc.subject діти ua
dc.subject корекційно-виховна робота ua
dc.subject народная игрушка ua
dc.subject средство ua
dc.subject нарушенное зрение ua
dc.subject дети ua
dc.subject коррекционно-воспитательная работа ua
dc.subject folk toy ua
dc.subject mean ua
dc.subject visual disturbances ua
dc.subject children ua
dc.subject correctional and educational process ua
dc.subject.classification 376 ua
dc.title Народна іграшка як засіб корекційно-виховної роботи з дітьми, які мають порушення зору ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics