Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Колесова, О. П.
dc.date.accessioned 2017-11-02T09:12:02Z
dc.date.available 2017-11-02T09:12:02Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Колесова, О. П. Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей / О. П. Колесова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 29. - С. 102-105. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/16228
dc.description.abstract У даній статті автором розкрито сутність понять „технології навчання”, „освітні технології”, „інтерактивні технології навчання”, „засоби інтерактивних технологій навчання”. Обґрунтовано їх використання на практиці. ua
dc.description.abstract В данной статье автором раскрывается сущность понятий “технологии обучения”, “технологии обучения”, “интерактивные технологии обучения”, “способы интерактивных технологий обучения”. Обосновано их применение на практике. ua
dc.description.abstract In this article, the author reveals the essence of the concepts of “learning technology”, “educational technology”, “interactive learning technology,” “how interactive learning technologies.” Justified their application in practice. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject технології навчання ua
dc.subject засоби інтерактивних технологій навчання ua
dc.subject системний підхід ua
dc.subject інтерактивні методики ua
dc.subject вправи ua
dc.subject технологии обучения ua
dc.subject способы интерактивных технологий обучения ua
dc.subject системный подход ua
dc.subject интерактивные методики ua
dc.subject упражнения ua
dc.subject education technology ua
dc.subject methods of interactive learning technologies ua
dc.subject systems approach ua
dc.subject interactive methods ua
dc.subject exercises ua
dc.title Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics