Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Етнографічна лексика в мовній картині світу

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Григоренко, Т. В.
dc.date.accessioned 2017-10-13T08:16:38Z
dc.date.available 2017-10-13T08:16:38Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.citation Григоренко Т. В. Етнографічна лексика в мовній картині світу / Т. В. Григоренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – C. 186-191. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15934
dc.description.abstract В статті з‘ясовується питання етнографічної лексики, концептуальної картини світу, яка здатна об‘єднувати результати пізнання людиною навколишньої дійсності. Актуальність дослідження взаємозв‘язку мови і культури зумовлена насамперед відмінностями у розумінні багатьох сторін даної проблеми, наявністю суперечностей у вирішенні як кардинальних, так і часткових питань. ua
dc.description.abstract В статье выясняется вопрос этнографической лексики, концептуальной картины мира, которая способна объединять результаты познания человеком окружающей действительности. Актуальность исследования взаимосвязи языка и культуры обусловлена прежде всего различиями в понимании многих сторон данной проблемы, наличием противоречий в решении как кардинальных, так и частных вопросов. ua
dc.description.abstract The article deals with the problem of the nominative units denoting reality of falk spiritual culture. The underlying form of the verbs denoting cultural reality as the instrument of typological analysis of lexico-semantic systems, means of revealing the national peculiarity of the denoted images-notions are investigated. The Ukrainian ethnographic vocabulary is to be studied. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject концепт ua
dc.subject концептуальна картина світу ua
dc.subject концепт ua
dc.subject концептуальная картина мира ua
dc.subject ethnographism ua
dc.subject ethnographic vocabulary ua
dc.title Етнографічна лексика в мовній картині світу ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics