Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Відродження українського військово-промислового комплексу України на завершальному етапі війни

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Вєтров, Ігор
dc.date.accessioned 2017-10-05T13:17:46Z
dc.date.available 2017-10-05T13:17:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Вєтров І. Г. Відродження українського військово-промислового комплексу України на завершальному етапі війни / І. Г. Вєтров // Травень 1945 року у науковому дискурсі, національній свідомості та історичній пам'яті : збі. матеріалів Міжнар. наук. конф., 29 квітня 2015 року. - Київ : Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняховського, 2015. - С. 265-269. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15837
dc.description.abstract Стаття присвячена початковому етапу відбудови підприємств військово-промислового комплексу на визволеній від нацистів території України. З’ясовуються масштаби збитків, заподіяних окупантами об’єкта цієї галузі, розкриваються труднощі відновлення виробництва. Показано внесок трудових колективів заводів ВПК у перемогу над ворогом. ua
dc.description.abstract Статья посвящена начальному этапу восстановления предприятий военно-промышленного комплекса на освобожденной от нацистов территории Украины. Выясняются масштабы ущерба, причиненного оккупантами объекта этой области, раскрываются трудности восстановления производства. Показано вклад трудовых коллективов заводов ВПК в победу над врагом. ua
dc.description.abstract The article is devoted to the initial stage of the reconstruction of the enterprises of the military-industrial complex on the territory liberated from the Nazis by Ukraine. The magnitude of the damage inflicted by the occupants on the object of this industry is revealed, and the difficulties of restoration of production are revealed. The contribution of labor collectives of military-industrial complex plants to the victory over the enemy is shown. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во Нац. ун-т оборони України імені Черняховського ua
dc.subject Друга світова війна ua
dc.subject Україна ua
dc.subject військово-промисловий комплекс ua
dc.subject реевакуація ua
dc.subject відбудова ua
dc.subject Вторая мировая война ua
dc.subject Украина ua
dc.subject военно-промышленный комплекс ua
dc.subject реэвакуация ua
dc.subject восстановление ua
dc.subject Second World War ua
dc.subject Ukraine ua
dc.subject military-industrial complex ua
dc.subject reevakation ua
dc.subject reconstruction ua
dc.subject.classification 94(477) ua
dc.title Відродження українського військово-промислового комплексу України на завершальному етапі війни ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics