Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Чорнойван, Яна Василівна
dc.date.accessioned 2017-09-26T07:39:39Z
dc.date.available 2017-09-26T07:39:39Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Чорнойван Я. В. Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні / Я. В. Чорнойван // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : наук. вісник : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во "Гілея", 2017. - Вип. 117 (2). - С. 217-222. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15730
dc.description.abstract Розглядаються питання акредитації та ліцензування вищих духовних навчальних закладів в Україні. Автор проводить аналіз основних нормативно– правових актів з даного питання – Законів України «Про свободу совісті та релігійні організації» та «Про вищу освіту», які регламентують діяльність закладів богословської освіти. Указані документи зберігають один із центральних принципів української освітньої політики – відокремлення держави та церкви. Сьогодні в Україні розпочато процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами. На законодавчому рівні закріплено виділення нової галузі наук – «Богослов’я». З’явилися можливості для працевлаштування випускників духовних академій, семінарій та інших релігійних закладів вищої освіти на державних посадах. Все це знаменує собою нову епоху в розвитку вітчизняної освіти та науки, зокрема богослов’я. ua
dc.description.abstract The article deals with the accreditation and licensing of higher theological and religious education institutions in Ukraine. The author analyzes the basic of legislative regulations on the matter: the law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations» and «On Higher Education», which control and organize the activities of theological educational institutions. The specified documents retain one of the central principles of Ukrainian education policy: the separation between state and church. Today Ukraine has started the process of state recognition of theological educational certificates, scientific degrees and titles issued by theological and religious education institutions. The legislation stipulates the allocation of a new branch of sciences «Theology». The graduates of religious academies, seminaries and other religious institutions have received new opportunities employment as state officials. All these factors mark a new era in the development of Ukrainian science and education, including theology. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво "Гілея" ua
dc.subject богослов’я ua
dc.subject акредитація ua
dc.subject вищі духовні навчальні заклади ua
dc.subject Закон України ua
dc.subject theology ua
dc.subject accreditation ua
dc.subject theological and religious education institutions ua
dc.subject Law of Ukraine ua
dc.subject.classification 378.4.014.521 ua
dc.title Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics