Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Browsing Наукові праці Львівського навчально-наукового центру професійної освіти by Issue Date

ISSN: 2310-8290

Browsing Наукові праці Львівського навчально-наукового центру професійної освіти by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Slipchyshyn, Lidiia; Сліпчишин, Лідія Василівна (“London University Press”, 2014)
  The article highlights the peculiarities of artistic activity and proves methodological principles, on which art education of future professionals should be based who have an artistic component in their profession.
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Інститут інноваційних технологій змісту освіти МОН України, 2015)
  У статті проаналізовано структуру технологічної культури, визначено сутність техніко- технологічної культури гуртківця, виявлено її зв’язок із напрямами технологічної освіти та художньо-естетичною культурою, показано роль ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", 2015)
  У статті розкривається роль метафори у розвитку творчого мислення, розглядається пізнавальний потенціал метафоричного мислення і важливість його застосування в процесі підготовки майбутніх фахівців для народних художніх ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2015)
  У статті розглянуті методологічні засади відносин людини і техніки, які відображають сучасний рівень розвитку технічної реальності. Обґрунтовано важливість підвищення технологічної культури населення, зокрема молоді, що ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Національний транспортний університет, 2015)
  У статті розглянуто рефлексію як ефективний механізм формування конструктивних умінь майбутніх робітників. Встановлено, що конструктивні вміння похідні від етапів процесу конструювання. Показано вплив рефлексивних умінь ...
 • Слипчишин, Лидия Васильевна (SCI-ARTICLE, 2015)
  У статті розкрита сутність провідних освітніх підходів до змісту гурткової роботи. Визначено зміст життєво важливих компетентностей, що формуються в учнів у процесі гурткової роботи. Описано алгоритм формування компетентностей ...
 • Слипчишин, Лидия Васильевна (КазНПУ им. АБАЯ, 2015)
  У статті розглянута трансформація змісту поняття «традиція» у сфері народного мистецтва. Проаналізовано передумови утворення етнотрадицій та умови їх оновлення. Показано важливість забезпечення органічного зв’язку культури ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, 2015)
  Стаття присвячена аналізу ролі психологічних механізмів образного та логічного мислення в оптимізації засвоєння навчальної інформації майбутніми робітниками, а також розгляду важливості вибору варіантів образної передачі ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся", 2016)
  The article analyzes the changes in polish educational system of 1918-1939 years, which occurred as a result of its reformation. First of all the reform affected general education making it possible to bring order in ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (НМЦ ПТО у Льв. обл., 2016)
  У статті розглядаються конкурентні переваги освітнього закладу, який готує фахівців художньоо профілю. Розуміння конкурентних переваг є особливо важливе в сучасних умовах, коли відбувається модернізація професійно-технічної ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна («Планер», Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2016)
  У статті розглянуто філософсько-естетичне розуміння прекрасного, яке пізнається в професійній діяльності через естетичну спрямованість. Встановлено, що естетична спрямованість має вплив на візуально-просторовий інтелект, ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2016)
  У статті обґрунтовується роль музеїв у становленні фахового шкільництва у Галичині у період австро-угорського панування. Показано, що рушійною силою створення перших музеїв у Європі були світові виставки досягнень ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Вид-во СПОЛОМ, 2016)
  У статті проаналізовано погляди Андрея Шептицького на роль жінки у суспільному житті та формуванні нації. Досліджено умови формування ставлення Владики до жінки та роль у цьому процесі його матері. Звернено увагу на його ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016)
  Проаналізовано економічне підґрунтя розвитку галузей у контексті зміни технологічних устроїв та виявлення сучасних тенденцій. Досліджено роль наступності у забезпеченні неперервності технологічної освіти в загальноосвітній ...
 • Slipczyszyn, Lidija; Сліпчишин, Лідія Василівна (Katedra Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, 2016)
  Глобальні техніко-технологічні зміни, які розпочались в останній чверті ХХ століття, пов’язані з об’єктивними тенденціями розвитку техносфери. Вони створили загрозливу ситуацію, коли гуманітарна цінність життя суспільства ...
 • Unknown author (2017)
  У збірнику наукових праць відомі дослідники, педагоги-практики середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, працівники вищих навчальних закладів I-II і III-IV рівнів акредитації ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2017)
  У статті обґрунтовано роль професійної школи в культурній інтеграції України в світовий простір. Визначено особливості впливу процесів глобалізації на розвиток регіонів. Аргументовано необхідність збереження національно ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна; Плесак, Світлана Миколаївна (Львівський інститут економіки і туризму, 2017)
  У статті проаналізовано сутність і зміст процесів етнотрадиції, на якій базується розвиток етнотуризму. Висвітлено роль культурно-освітніх інституцій Яворівщини в розвитку різних видів і форм етнотуризму.
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Видавництво "Срібне слово", 2017)
  У монографії розглядається освітньо-мистецький аспект виникнення яворівської художньої школи як мистецького явища на Яворівщині, розташованій у Львівській області. Творчим центром формування цієї школи є навчальний заклад, ...
 • Сліпчишин, Лідія Василівна (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, Старопольська вища школа (м. Кельце, Польща), 2017)
  У статті виділено функції та наведено класифікацію виставок як форми презентації досягнень. Показано історичний аспект якісної зміни виставкової діяльності. Обґрунтовано вплив виставок на розвиток професійної творчості ...

Search DSpace


Browse

My Account