Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у лінгвокомпаративістиці

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Капранов, Я. В.
dc.date.accessioned 2017-07-26T09:05:49Z
dc.date.available 2017-07-26T09:05:49Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Капранов Я. В. Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у лінгвокомпаративістиці / Я. В. Капранов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов, Вип. 13. - С. 86-92 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/15122
dc.description.abstract У статті представлено історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у сучасному порівняльно-історичному мовознавстві; зроблено спробу систематизувати класифікацію західно-ностратичних і східно-ностратичних мов; на основі результатів досліджень В. М. Ілліча- Світича і М. Д. Андреєва проаналізовано сконструйовану графічну модель ностратичних відношень сучасних шести мовних сімей, а також з’ясовано ступінь взаємозв’язку і взаємовідношень між точками, що перебувають на різних відстанях і т. ін.; окреслено основні періоди у припущеннях про імовірний розпад ностратичної прамови. ua
dc.description.abstract В статье представлены историко-генетические истоки понятия ностратического праязыка в сравнительно-историческом языкознании; сделана попытка систематизировать классификацию западно-ностратических и восточно-ностратических языков; на основе результатов исследований В. М. Ильича-Свитыча и М. Д. Андреева была проанализирована сконструированная графическая модель ностратических взаимоотношений современных шести языковых семей, а также исследована степень взаимосвязи и взаимоотношений между точками, находящимися на разных расстояниях и т.д.; были очерчены основные периоды в предположении о времени распада ностратического праязыка. ua
dc.description.abstract The article deals with the historical and genetic origins of the notion of Nostratic Proto-Language in modern comparative and historical linguistics. West and East Nostratic Nostratic languages have been classified. Due to the researches of V. M. Illich-Svitych and M. D. Andreev, the graphical model of modern relations among nostratic six language families has been analyzed, where the degree of relationship among these points have been characterized. The collapse of Nostratic Proto-Language has been outlined. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject ностратична прамова ua
dc.subject західно-ностратичні і східно-ностратичні мови ua
dc.subject графічна модель ностратичних відношень ua
dc.subject припущення про час розпаду ностратичної прамови ua
dc.subject ностратический праязык ua
dc.subject западно-ностратические и восточно- ностратические языки ua
dc.subject графическая модель ностратических взаимоотношений ua
dc.subject распад ностратического праязыка ua
dc.subject Nostratic Proto-Language ua
dc.subject West and East Nostratic Languages ua
dc.subject graphical model of nostratic relations ua
dc.subject collapse of the Nostratic Proto-language ua
dc.title Історико-генетичні витоки поняття ностратичної прамови у лінгвокомпаративістиці ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics