Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гончарова, Оксана Миколаївна
dc.date.accessioned 2012-10-08T17:24:44Z
dc.date.available 2012-10-08T17:24:44Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Гончарова, Оксана Миколаївна. Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О.М. Гончарова ; наук. кер. М. І. Жалдак ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1408
dc.description.abstract Дисертація містить дослідження особистісно-орієнтованої методичної системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів в умовах бурхливого розвитку наукової галузі “Інформатика”, зміни парадигми освіти і нового соціального замовленням суспільства. У роботі висвітлено проблеми інформатизації навчального процесу на економічних спеціальностях ВНЗ, практику підготовки економічних кадрів, стан навчання інформатики у вищій школі. Розкрито науково-педагогічні передумови інформатичної підготовки майбутніх економістів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано сучасний стан проблеми розвитку інформатичної підготовки майбутніх економістів, зміст соціального замовлення суспільства і освіти в цілому відносно формування інформаційної культури, інформатичних і комунікативних компетентностей студентів-економістів. Розроблені основні компоненти особистісно-орієнтованої методичної системи інформатичної підготовки майбутніх економістів в університетах. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено теоретичну модель курсів інформатики, що дозволило з позицій особистіс-но-орієнтованого підходу спроектувати методичну систему формування інформатичних компетентностей студентів на економічних спеціальностях у ВНЗ, створити навчально-методичні комплекси навчання інформатики і інформаційних систем. ru_RU
dc.description.abstract The thesis is devoted to research of the methodic system of informatics’ competencies formation of economic specialities students under intensive development of Computer Science as a scientific branch as well as changes in educational system paradigm. The modern state of the informatics preparation of the future economists problem is analyzed. Social and pedagogical parameters of the informatics preparation of the future economists under reformation of the higher education are determined. The system of informatics’ competencies of the future economists formation is developed on the basis of the next principles: Computer Science development analysis, the model of Computer Science course development, competencies approach and technological elements including in the methodic system, education-methodical complexes creation for the courses of Computer Science and Information systems in the econo¬mics. The main feature of the proposed model of the informatics’ competencies formation system is the orientation for the “action” model of the economist and professional independency of the future economist achievement. The independency is conditioned by the fundamentals in informatics including information and communication technologies and Computer Science and by the level of professional preparation. The major components of the informatics’ competencies formation system are created. Educational materials for the informatics preparation are formed on the basis of “action” model of the economist. It allows us to build the invariant methodical component of the future specialist model as a fragment of the education-qualification characteristics. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject інформатика ru_RU
dc.subject методична система ru_RU
dc.subject особистісно-орієнтоване навчання ru_RU
dc.subject педагогічне проектування ru_RU
dc.subject добір змісту освіти ru_RU
dc.subject компетентність ru_RU
dc.subject інформаційні технології навчання ru_RU
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ru_RU
dc.subject педагогічні програмні засоби ru_RU
dc.subject informatics ru_RU
dc.subject methodic system ru_RU
dc.subject individual-oriented education ru_RU
dc.subject pedagogical projecting ru_RU
dc.subject curriculum selection ru_RU
dc.subject competence ru_RU
dc.subject educational information technologies ru_RU
dc.subject information and communication technologies ru_RU
dc.subject pedagogical software ru_RU
dc.subject.classification 372.851.9 ru_RU
dc.title Теоретико-методичні основи особистісно-орієнтованої системи формування інформатичних компетентностей студентів економічних спеціальностей ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics