Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Класифікація політичних конфліктів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Лікарчук, Д. С.
dc.date.accessioned 2017-05-12T12:59:50Z
dc.date.available 2017-05-12T12:59:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Лікарчук Д. С. Класифікація політичних конфліктів / Д. С. Лікарчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 388-394 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13993
dc.description.abstract Становлення політичної конфліктології, як незалежної та самостійної науки, пройшло великий шлях. До сьогоднішніх днів політичний конфлікт, вважають частиною соціології. Хоча з 70-х років ХХ століття, політичний конфлікт розпочав самостійний шлях. Невід’ємною частиною становлення політичних конфліктів – є їх класифікація. Дійсно, в даній тематиці використовуються соціологічні знання, але вони пояснюють і віддзеркалюють сутність політичних конфліктів. ua
dc.description.abstract Становление политической конфликтологии, как независимой и самостоятельной науки, прошло большой путь. До сегодняшних дней политический конфликт, считают частью социологии. Хотя с 70-х годов ХХ века, политический конфликт начал самостоятельный путь. Неотъемлемой частью становления политических конфликтов - является их классификация. Действительно, в данной тематике используются социологические знания, но они объясняют и отражают сущность конфликтов. ua
dc.description.abstract Becoming Political Conflict as an independent and independent science went a long way. To the present day political conflict, consider part of sociology. Although the 70’s of XX century, political conflicts began independent way. An integral part of the formation of political conflict - is their classification. Indeed, this subject used sociological knowledge, but they explain and reflect the nature of political conflict. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject конфлікт ua
dc.subject політичний конфлікт ua
dc.subject внутрішньополітичний конфлікт ua
dc.subject конфликт ua
dc.subject политический конфликт ua
dc.subject внутриполитический конфликт ua
dc.subject conflict ua
dc.subject political conflict ua
dc.subject internal conflict ua
dc.subject.classification 32-327.5 ua
dc.title Класифікація політичних конфліктів ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics