Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Математичні структури в просторі послідовностей Фібоначчі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Василенко, Наталя Миколаївна
dc.contributor.author Працьовитий, Микола Вікторович
dc.date.accessioned 2017-05-03T07:41:10Z
dc.date.available 2017-05-03T07:41:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Василенко, Н. М. Математичні структури в просторі послідовностей Фібоначчі / Н. М. Василенко, М. В. Працьовитий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 1: Фізико-математичні науки : зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. - Вип. 9. - С. 171-191. ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13767
dc.description.abstract У роботі вивчається двовимірний лінійний простір числових послідовностей Фібоначчі, а саме, послідовностей, що володіють наступною властивістю однорідності: кожний наступний член є сумою двох попередніх. Знайдено вираз загального члена послідовності та її зв’язок з класичною послідовністю Фібоначчі. Доведено критерій належності наперед заданого числа (зокрема, нуля) даній послідовності. Доведено, що множина нескінченно малих послідовностей Фібоначчі утворює одновимірний підпростір, інваріантний відносно оператора зсуву (елементів). Розглянуто різні нормування простору, метризації та оснащення його мірами. ua
dc.description.abstract In this paper, we study two-dimensional linear space of Fibonacci sequences, i.e., sequences with the homogeneity property: every next term is a sum of two previous terms. The expression for general term of this sequence and connection with classic Fibonacci sequence are found. We prove criterion for any given number (in particular, for zero) to belong to this sequence. The set of infinitesimal Fibonacci sequences forms the shift invariant one-dimensional subspace of this space. We consider different norms, metrics, measures in this space. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject.classification 511.7 ua
dc.title Математичні структури в просторі послідовностей Фібоначчі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics