Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Маруховський, О. О.
dc.date.accessioned 2017-04-28T10:23:51Z
dc.date.available 2017-04-28T10:23:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Маруховський О. О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О. О. Маруховський // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Спецвипуск : Політика і духовність в умовах глобальних викликів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 2-3 квітня 2014 р. - С. 148-154 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13744
dc.description.abstract У статті досліджується характер основних (геополітичного і релігійного) аспектів конфлікту цивілізацій; розкривається сутність та вплив процесів глобалізації і вестернізації на геополітичну ситуацію в світі. ua
dc.description.abstract В данной статье исследуется характер основных (геополитического и религиозного) аспектов конфликта цивилизаций; раскрывается сущность и влияние процессов глобализации и вестернизации на геополитическую ситуацию в мире. ua
dc.description.abstract This article explores the nature of main (geopolitical and religious) aspects of the conflict of civilizations; reveals the essence and influence of globalization and Westernization on the geopolitical situation in the world. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject глобалізація ua
dc.subject вестернізація ua
dc.subject глобализация ua
dc.subject вестернизация ua
dc.subject globalization ua
dc.subject Westernization ua
dc.subject.classification 327 ua
dc.title Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics