Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору)

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Садовенко, Світлана Миколаївна
dc.date.accessioned 2012-09-26T21:12:42Z
dc.date.available 2012-09-26T21:12:42Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Садовенко, Світлана Миколаївна. Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. М. Садовенко ; наук. кер. А. Ф. Кречківський ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2007. - 20 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1360
dc.description.abstract Дисертацію присвячено теоретико-експериментальному дослідженню проблеми формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. У дослідженні визначено організаційно-методичні засади формування музичних здібностей дошкільників, науково обґрунтовано і перевірено на практиці експериментальну методику формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського фольклору. “Музичні здібності” дошкільників визначено як стійкі індивідуально-психологічні властивості дитини, що забезпечують успішність музичної діяльності. Доведено, що в результаті цілеспрямованого оволодіння різними видами музичної діяльності відбувається формування музично-слухових здібностей, здібностей до різних видів музичної діяльності та музично-творчих здібностей, які в сукупності складають структуру музичних здібностей дітей дошкільного віку. Розкрито особливості українського музичного фольклору, обґрунтовано його дієвість у формуванні музичних здібностей дітей. Визначено критерії й показники, встановлено рівні сформованості музичних здібностей дошкільників. Запропоновано методику формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку на матеріалі українського музичного фольклору в сукупності адаптаційно-мотиваційного, репродуктивно-інформаційного й творчо-діяльнісного етапів. ru_RU
dc.description.abstract The dissertation focuses on theoretical and experimental studying of the problem of pre-school children’ musical abilities formation using Ukrainian folklore. Scientific and methodical foundations, organizational and pedagogical principles are defined. Methods of musical abilities formation using integrative approach as one of the most fruitful means of pre-school children’ music abilities’ formation is elaborated. “Musical abilities” as to pre-school children are defined as child’ stable individual and psychological characteristics provide the successfulness’ of children musical activities. It’s proved that formation of musical perception abilities, abilities for different kinds of musical activities and musical creation abilities which make the structure of musical abilities is the result of purposeful developing of different kinds of musical activities. The main characteristics of the Ukrainian music folklore as well as its importance in the filed of children musical abilities natural formation are defined. The system of criteria to determine the level of pre-school children’ music abilities’ formation is proposed. The author’s method of pre-school children abilities’ formation using Ukrainian music folklore combined together with adaptive, reproductive, creative stages is proposed. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject музичні здібності ru_RU
dc.subject структура музичних здібностей ru_RU
dc.subject діти дошкільного віку ru_RU
dc.subject методика формування музичних здібностей ru_RU
dc.subject український музичний фольклор ru_RU
dc.subject music abilities ru_RU
dc.subject structure of music abilities ru_RU
dc.subject pre-school children ru_RU
dc.subject methods of pre-school children’ music abilities’ formation ru_RU
dc.subject Ukrainian music folklore ru_RU
dc.subject.classification 372.3:398(477) ru_RU
dc.title Методика формування музичних здібностей у дітей дошкільного віку (на матеріалі українського фольклору) ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics