Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Харитоненко, Олена Іванівна
dc.date.accessioned 2017-04-14T08:08:57Z
dc.date.available 2017-04-14T08:08:57Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Харитоненко О. І. Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання / О . І. Харитоненко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій : збірник наукових праць / НПУ імені М. П. Драгоманова. − К., 2017. − Випуск VІ «Журналіст, видавець і редактор: проблеми фахової діяльності». – С. 63-84 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13508
dc.description.abstract У статті проаналізовані досягнення на шляху оновлення ДСТУ 3017, яке відбулося в 2015 році. Висловлені зауваження щодо низки неточностей і суперечностей у поданій класифікації. Стаття є проблемною, її мета − привернення уваги науковців до спірних питань типології видань і означення потреби в широкій фаховій дискусії. ua
dc.description.abstract The article analyzes the positive changes in the section «Types of publications on the nature of the information sign» updated DSTU 3017 in 2015. The artcle also commentes some inaccuracies and contradictions in the presented classification. ua
dc.description.abstract В статье проанализированы позитивные изменения в разделе «Виды изданий по знаковой природе информации» обновленного в 2015 году ДСТУ 3017. Высказаны замечания относительно некоторых неточностей и противоречий в представленной классификации. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject типологія видань ua
dc.subject види видань ua
dc.subject критерії ua
dc.subject принципи і методи класифікації видань ua
dc.subject typology of publications ua
dc.subject types of publications ua
dc.subject criteria ua
dc.subject principles and methods of classification of publications ua
dc.subject типология изданий ua
dc.subject виды изданий ua
dc.subject критерии ua
dc.subject принципы и методы классификации изданий ua
dc.subject.classification 002 (655.1) ua
dc.title Оновлений ДСТУ 3017 «Видання. Основні види. Терміни та визначення» : досягнення і відкриті питання ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics