Electronic Dragomanov Ukrainian
State University Repository

Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Радченко, Леся Миколаївна
dc.date.accessioned 2011-11-04T10:34:32Z
dc.date.available 2011-11-04T10:34:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Радченко, Леся Миколаївна. Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Л. М. Радченко ; наук. кер. О. В. Бабкіна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2009. — 16 с. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/134
dc.description.abstract Досліджено актуальні проблеми теоретичного та практичного характеру, пов'язані з об'єктивно-суб'єктивною детермінацією політичних інтересів та механізмами їх реалізації. Проведено системний аналіз теоретичних підходів щодо визначення поняття "політичний інтерес" і формування його змістової частини. Систематизовано типології політичних інтересів, досліджено співвідношення понять "політичні потреби" - "політичні інтереси" - "політичні цінності". Запропоновано визначення політичного інтересу як вибіркового відношення суб'єктів політики до суспільно-політичних явищ, процесів і подій, реальної причини їх політичної активності, внутрішньо усвідомленого джерела політичної поведінки, що стимулює суб'єктів політики до постановки окремих політичних цілей і здійснення конкретних політичних дій з метою їх досягення. Описано механізми реалізації політичних інтересів. Проаналізовано процес становлення політичних інтересів у політичному житті сучасної України. ru_RU
dc.description.abstract The complex of problems of theoretical and practical nature related to the objective and subjective determination and mechanisms of their implementation were analyzed in the dissertation. The system analysis of the concept “political interest” and formation of its conceptual part was conducted in the work. Political interest may be determined as electoral attitude of political subjects towards socio-political phenomena, processes and events, the real reason for their political activity is based on definite world-view principles, convictions and attitudes. The main approaches of political interests objective and subjective determination comprehension were determined in the work, the mechanisms of political interests formation and implementation were analyzed. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавницво НПУ імені М.Драгоманова ru_RU
dc.subject політичний інтерес ru_RU
dc.subject політична потреба ru_RU
dc.subject політичні цінності ru_RU
dc.subject політичне життя суспільства ru_RU
dc.subject політичні відносини ru_RU
dc.subject політична діяльність ru_RU
dc.subject політична свідомість ru_RU
dc.subject political interest ru_RU
dc.subject political necessity ru_RU
dc.subject political values ru_RU
dc.subject society political life ru_RU
dc.subject political relationship ru_RU
dc.subject political activity ru_RU
dc.subject political conscience ru_RU
dc.subject.classification 32.019.5 : 159.952. 1 (043.3) ru_RU
dc.title Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics