Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Шляхи активізації креативного потенціалу майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Гуцало, Е. У.
dc.date.accessioned 2017-04-11T13:35:48Z
dc.date.available 2017-04-11T13:35:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Гуцало Е. У. Шляхи активізації креативного потенціалу майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки / Е. У. Гуцало // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. - Вип. 18 (28). - С. 72-76 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/13403
dc.description.abstract У статті проаналізовано проблему активізації креативного потенціалу студентів педагогічного вузу. Робляться висновки про те, що творчий розвиток майбутніх учителів у процесі вивчення психології супроводжується їх професійним становленням і формуванням творчих якостей, котрі відповідають вимогам учительської праці й образу сучасного педагога. ua
dc.description.abstract В статье проанализировано проблему активизации креативного потенциала студентов педагогического вуза. Делаются выводы о том, что творческое развитие будущих учителей в процессе изучения психологии сопровождается их профессиональным становлением и формированием творческих качеств, отвечающих требованиям учительского труда и образу современного педагога. ua
dc.description.abstract The problem of activization of creative potential of the students of pedagogical university is analyzed in the article. The conclusions about that the creative development of future teachers in the process of studying psychology is accompanied with their professional growth and forening their creative characteristics according to the requires to the teacher s profession and the image of modern teacher are made. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова ua
dc.subject творчий потенціал ua
dc.subject творча активність ua
dc.subject креативність ua
dc.subject особистісні якості ua
dc.subject фасилітація ua
dc.subject активні методи навчання ua
dc.subject творческий потенциал ua
dc.subject творческая активность ua
dc.subject креативность ua
dc.subject личностные качества ua
dc.subject навыки фасилитации ua
dc.subject активные методы обучения ua
dc.subject creativity ua
dc.subject facilitations ua
dc.subject personal qualities ua
dc.subject learning activity ua
dc.subject.classification 159.922.6 ua
dc.title Шляхи активізації креативного потенціалу майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics