Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Піддячий, М.І.
dc.date.accessioned 2012-09-02T16:14:07Z
dc.date.available 2012-09-02T16:14:07Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Піддячий М.І. Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів / М.І. Піддячий / Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Випуск 31 : збірник наукових праць / за ред. проф. М. С. Корця. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – C. 184-192 ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1221
dc.description.abstract У статті обґрунтовується необхідність розвитку соціально-професійної орієнтації й створення соціально-культурної ситуації, сприятливої для входження в соціально-професійне середовище та сприйняття норм, цінностей, правил цього середовища й адаптації, індивідуалізації, інтеграції в ньому. Визначено шляхи соціально-професійної орієнтації та виокремлено компетентнісний підхід з метою формування компетентностей достатніх для забезпечення рівня конкурентоздатності в “життєвому” середовищі. ru_RU
dc.description.abstract The necessity of development of socially-professional orientation and creation of socio-cultural situation, friendly to included in a socially-professional environment and perception of norms, values, rules of this environment and adaptation, individualization, integration in it is grounded in the article. Certainly ways of socially-professional orientation and competence approach is selected with the purpose of forming of competence sufficient for providing of level of competitiveness in a “vital” environment. ru_RU
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова ru_RU
dc.subject профільне навчання ru_RU
dc.subject соціально-професійна орієнтація ru_RU
dc.subject зміст освіти ru_RU
dc.subject компетентність ru_RU
dc.subject конкурентоздатність ru_RU
dc.subject type teaching ru_RU
dc.subject socially-professional orientation ru_RU
dc.subject maintenance of education ru_RU
dc.subject competence ru_RU
dc.subject competitiveness ru_RU
dc.title Тенденції розвитку суспільства і їх впливи на соціально-професійну орієнтацію учнів ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics