Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Скрипченко, І. Т.
dc.date.accessioned 2016-11-22T08:34:41Z
dc.date.available 2016-11-22T08:34:41Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Скрипченко І. Т. Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі / І. Т. Скрипченко // Наукові записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; укл. Л. Л. Макаренко. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – Випуск СXХІ (121). – С. 218-230 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11807
dc.description.abstract У статті на основі аналізу та узагальнення нормативних документів і методичних розробок розглядається термінологічний апарат дитячо-юнацького туризму. Проаналізовано розвиток туристської термінології в Україні. Показано, що фахівці застосовують найрізноманітніші терміни і поняття з туризму. У дитячо-юнацькому туризмі застосовують як загальноприйняті терміни, так і ті, що є специфічними для цього різновиду туризму. Це такі поняття як “дитячо-юнацький туризм”, “похід”, “ступеневі походи”, “не категорійні походи”, “змагання”, “туристичний маршрут”, “технічний маршрут”, “маркований маршрут”, “екскурсія” та ін. Сучасні умови потребують проведення подальших наукових досліджень щодо обґрунтування єдиного тлумачення професійних термінів, що є необхідним для використання в законодавчих актах та при підготовці фахівців з туризму. ua
dc.description.abstract В статье на основе анализа и обобщения нормативных документов и методических разработок рассматривается терминологический аппарат детско-юношеского туризма. Проанализировано развитие туристской терминологии в Украине. Показано, что специалисты используют разнообразные термины и понятия по туризму. В детско-юношеском туризме используют как общепринятые термины, так и специфические для данной разновидности туризма. Это такие понятия как “детско-юношеский туризм”, “поход”, “степенные походы”, “некатегорийные походы”, “соревнования”, “туристический маршрут”, “технический маршрут”, “маркированый маршрут”, “экскурссия” и др. Современные условия требуют проведения дальнейших научных исследований обоснования единого толкования профессиональных терминов, необходимых для использования в законодательных актах и при подготовке специалистов по туризму. ua
dc.description.abstract Terminological corpus children’s-youthful tourism is considered on the basis of the analysis and generalization of normative documents and methodical workings in the article. Analyzed the development of tourism terminology in Ukraine. It is shown that experts use a variety of terms and concepts of tourism. Generally customary terms and specific terms used for the children’s-youthful tourism as the kind of tourism. This is terms as “children’s- youthful tourism”, “hiking”, “hiking of varying difficulty”, “hiking without category”, “competitions”, “tourist route”, “technical route”, “route marking”, “the excursion”, etc. The modern conditions need for further research, justification common interpretation of professional terms, required for use in the laws and in the preparation of specialists in tourism. ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.subject дитячо-юнацький туризм ua
dc.subject термінологія ua
dc.subject похід ua
dc.subject детско-юношеский туризм ua
dc.subject терминология ua
dc.subject поход ua
dc.subject children’s-youthful tourism ua
dc.subject terminology ua
dc.subject hike ua
dc.subject.classification 37.011:001.4 ua
dc.title Основні дефініції в дитячо-юнацькому туризмі ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics