Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Соціальний статус інвалідів війни в УСРР в 1920-1930-х рр.

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Шарпатий, Віктор Григорович
dc.date.accessioned 2016-08-18T16:27:32Z
dc.date.available 2016-08-18T16:27:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Шарпатий, Віктор Григорович. Соціальний статус інвалідів війни в УСРР в 1920-1930-х рр. [Текст] / В. Шарпатий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Серія 6 : Історичні науки, Вип. 13 : Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. - С. 140-145 ua
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10981
dc.description.abstract Аналізується загальна чисельність інвалідів двох воєн – першої світової та громадянської, класифікація соціального статусу, а також види матеріальної, побутової, медичної та соціально-реабіляційної допомоги. Висвітлюється політико-ідеологічний аспект системи соціального забезпечення даної соціальної категорії населення України в 20 – 30-х рр. XX ст. ua
dc.description.abstract Анализируется общая численность инвалидов двух войн - первой мировой и гражданской, классификация социального статуса а также виды материальной, бытовой, медицинской и социально-реабиляционной помощи. Освещается политико-идеологический аспект системы социального обеспечения данной социальной категории населения Украины в 1920 – 1930-х гг ua
dc.description.abstract The general quantity of invalids of two wars is analysed - first world and civil, classification of social status and also kinds material, domestic, medical and to the social help. The system of public welfare of this social category of population of Ukraine is illuminated in 1920-s – 1930-s ua
dc.language.iso uk ua
dc.publisher Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова ua
dc.relation.ispartofseries Серія 6. Історичні науки. Вип.13;
dc.subject радянська влада ua
dc.subject советская власть ua
dc.subject соціальне забезпечення ua
dc.subject социальное обеспечение ua
dc.subject соціальний статус ua
dc.subject социальный статус ua
dc.subject взаємодопомога ua
dc.subject взаимопомощь ua
dc.subject працевлаштування ua
dc.subject трудоустройство ua
dc.subject soviet power ua
dc.subject public welfare ua
dc.subject social status ua
dc.subject mutual help ua
dc.subject employment ua
dc.subject.classification 94: 316.42-056.24 (477)"1920/1930" ua
dc.title Соціальний статус інвалідів війни в УСРР в 1920-1930-х рр. ua
dc.type Article ua


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics