Digital Repository
Dragomanov
Ukrainian State University

Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства

ISSN: 2310-8290

Show simple item record

dc.contributor.author Благун, Н. М.
dc.date.accessioned 2016-06-20T08:26:07Z
dc.date.available 2016-06-20T08:26:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Благун, Н. М. Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства / Н. М. Благун // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп‘ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 16 (23). – C. 83-87. ru_RU
dc.identifier.uri http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10637
dc.description.abstract Інформатизація суспільства спричинює істотні якісні зміни в методології сучасної освіти: знання стають основою для реалізації потреб освіти і одним з найважливіших виробничих чинників. В інформаційному суспільстві економіка країни зазнає змін і трансформується в економіку, засновану на інформаційних технологіях і знаннях, системах штучного інтелекту. Ці тенденції в суспільстві вимагають нових видів освіти, системи постійного вдосконалення знань, умінь і навичок.
dc.description.abstract Информатизация общества вызывает существенные качественные изменения в методологии современного образования: знания становятся основой для реализации нужд образования и одним из важнейших производственных факторов. В информационном обществе экономика страны изменяется и трансформируется в экономику, основанную на информационных технологиях и знаниях, системах искусственного интеллекта. Эти тенденции в обществе требуют новых видов образования, системы постоянного совершенствования знаний, умений и навыков.
dc.description.abstract Informatization of society causes significant qualitative changes in the methodology of modern education: knowledge are the basis for the implementation of the requirements of Education and one of the most important factors of production. In the information society the economy is changing and transforming the economy, based on knowledge and information technology, artificial intelligence systems. These trends in society require new types of education system of continuous improvement of knowledge and skills.
dc.language.iso uk ru_RU
dc.publisher Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова ru_RU
dc.subject інформаційне суспільство
dc.subject методологія сучасної освіти
dc.subject штучний інтелект
dc.subject информационное общество
dc.subject методология современного образования
dc.subject искусственный интеллект
dc.subject information society
dc.subject modern education methodology
dc.subject artificial intelligence
dc.title Особливості управління вищим навчальним закладом в умовах інформаційного суспільства ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics