DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9636
Title: Спонукання молодших школярів до слухового контролю та самоконтролю у виконавській діяльності як засіб формування їх слухової уваги
Authors: Миколінська, С. І.
Keywords: слугова увага
слуховий контроль та самоконтроль
молодші школярі
слуховое внимание
слуховой контроль и самоконтроль
младшие школьники
auditory attention
auditory control and self-control
primary school children
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Миколінська С. І. Спонукання молодших школярів до слухового контролю та самоконтролю у виконавській діяльності як засіб формування їх слухової уваги / С. І. Миколінська // Науковий часопис Національного педагогічного університету іменіМ.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 166-169.
Abstract: У статті розглядається метод спонукання молодших школярів учнів до слухового контролю та самоконтролю, який сприяє формуванню слухової уваги, зокрема, таких її властивостей, як концентрація, стійкість, вибірковість, обсяг, розподіл, переключення. Слуховий контроль має пройти етапи свого становлення: 1) здійснення учнем контролю за іншими виконавцями; 2) розгорнутий самоконтроль власного виконання; 3) досягнення випереджального самоконтролю, що отримує форму слухової уваги і виступає як спрямованість та зосередженість на звучанні.
статье рассматривается метод побуждения младших школьников учащихся к слуховому контролю и самоконтролю, что способствует формированию слухового внимания учащихся, в частности, таких свойств, как концентрация, устойчивость, избирательность, объем, распределение, переключение. Слуховой контроль должен пройти этапы своего становления: 1) осуществление учеником контроля за исполнением других учащихся; 2) развернутый самоконтроль собственного исполнения; 3) достижение опережающего самоконтроля, который получает форму слухового внимания и выступает как направленность и сосредоточенность на звучании, как внимательное вслушивания во время выполнения.
The article discusses a method of inducing students to primary school children auditory control and self-control in their musical performance.This method contributes to the formation of auditory attention, in particular, such properties as the concentration, stability, selectivity, amount, distribution, switching.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9636
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mykolinska.pdf244.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.