DSpace at library NPU Dragomanova » Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова » Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики » Випуск 25 »

Please use this identifier to cite or link to this item: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9630
Title: Дидактичні особливості колажу як методу навчання технології
Authors: Сичікова, Я. О.
Ковачов, С. С.
Keywords: колаж
творчі здібності
технологічна освіта
коллаж
творческие способности
технологическое образование
collage
creativity
technological education
Issue Date: 2015
Publisher: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова
Citation: Сичікова Я. О. Дидактичні особливості колажу як методу навчання технології / Я. О. Сичікова, С. С. Ковачов // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць. – Випуск 25 (35) / ред.кол. : Н.В.Гузій (відп. ред.). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. – С. 140-143.
Abstract: У статті розглядається проблема визначенні шляхів впровадження інформаційних технологій у процес професійної підготовки майбутніх учителів технології на основі реалізації методу колажу. Колаж є одним з інноваційних методів навчання творчості, що володіє виховним і освітнім значенням у розвитку студентів, і може бути використаний в системі вищої технологічної та дизайнерської освіти, формуючи у студентів творче і креативне мислення.
В статье рассматривается проблема определении путей внедрения информационных технологий в процесс профессиональной подготовки будущих учителей технологии на основе реализации метода коллажа. Коллаж является одним из инновационных методов обучения творчеству, обладающий воспитательным и образовательным значением в развитии студентов, и может быть использован в системе высшего технологического и дизайнерского образования, формируя у студентов творческое и креативное мышление.
The problem of identifying ways of implementing information technology in training future teachers of technology-based implementation of the method of collage. Collage is one of the innovative teaching methods work, which has educational and educational value in the development of students, and can be used in higher technological and design education, forming the students creative thinking and creative.
URI: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/9630
Appears in Collections:Випуск 25

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchikova.pdf241.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.